Ett par snabba frågor med Linn Ekegren, konsult inom retail

Vem är du? 

Mitt namn är Linn Ekegren, jag är 27 år gammal och arbetar sedan två år tillbaka inom affärsenheten Retail på Centigo

Vad är det bästa med Centigo och Retail?

Retail är en bransch som intresserat mig sedan jag var liten och att få arbeta som konsult, inom en så spännande bransch som också just nu befinner sig i ett paradigmskifte, på ett företag med en otroligt varm företagskultur och kollegor som alltid stöttar varandra - är det som främst lockade mig till Centigo. Vad som gör Centigo till en så unik arbetsplats enligt mig är synen på gemensamt ledarskap, eget ansvarstagande, flexibelt arbete och möjligheten att själv få påverka sin egen utveckling och utmanas genom varierande projekt och uppgifter. 

Beskriv kort ditt senaste uppdrag?

Mitt senaste kunduppdrag gick ut på att säkerställa och genomföra förflyttningen av front end av en kunds e-handel, alltså den delen som visas i webbläsaren, från ett system till ett annat. Syftet med byte av plattform var främst att öka effektiviteten och användarvänligheten, men också transparensen och ge fler medarbetare hos kunden möjlighet att tillsammans utveckla organisationens webbplats i ett intuitivt och gemensamt användargränssnitt.