Christoffer Lidén

´Managementkonsult

Ett par snabba frågor till Jesper Ankeraa, konsult inom retailsektorn

2020-sep-06 18:30:00

Jesper Ankeraa berättar om sitt senaste uppdrag som projektledare på en av giganterna inom fast food-marknaden.

 • Berätta lite om ditt senaste konsultuppdrag?

 •  
 • Mitt senaste uppdrag har varit som projektledare hos en spännande kund inom fast food-marknaden. I takt med den höga accelerationen av digitalisering och ökade kundkrav var dem i behov av att snabbt förändra processen för hur priser uppdateras från deras restauranger, exempelvis i samband med kampanjer. Förändringen innebar att arbetsförfarandet för restaurangchefer ändrades, prismasterdata förflyttades, en teknisk lösning utvecklades och en del av processen outsourcades till en befintlig leverantör. Den här förändringen förbereder organisationen att ta emot integrationer och utveckla verktyg för att bland annat bättre hantera kundorders och förbättra kundupplevelsen.Läs del 1: Påverkas ditt företag av handelns digitala omställning
 •  
 • Vad lyckades du och projektteamet extra bra med? 

 •  
 • Det måste nog vara att vi lyckades ta fram och genomföra den här förändringen mitt i sommaren med semestertider och helt via teams. Det var en bra sammansättning i projektteamet där många var flexibla och en ledning som tydligt var med på tåget. Det bidrog till att vi kunde åstadkomma den här förändringsresan och implementeringen under en så pass snäv tidsperiod och med kort framförhållning.  
 •  
 • Vilka lärdomar plockar du med dig?

 •  
 • Så tidigt det går försöka ringa in målgruppen som påverkas direkt eller indirekt och förankra mål, syfte och behov med dessa. Hellre kommunicera och uppmärksamma om något i god tid, trots att du inte har all information, än för sent. Sedan tycker jag att möten via teams blir effektiva och resultatdrivna, även om man ibland kan sakna lite gött snack runt omkring.
 •  
 • Vilka framgångsfaktorer har du noterat när det gäller att lyckas med förändringar inom retailbranschen och har detta förändrats tycker du givet de nya förutsättningarna på marknaden som följt av pandemin?

 •  
 • För retailbranschen och också andra branscher så lyckas den som verkligen förstår sin nuvarande och framtida kund, den som finns där i alla kanaler under hela kundresan. Den som vågar testa mer, mer frekvent om det så gäller erbjudanden, produkter eller tjänster. Jobbar personer i organisationen närmare varandra tvärfunktionellt så upplever jag det som mer snabbrörligt, med kortare förändringssträcka. Pandemin tror jag inte har påverkat framgångsfaktorerna, men accelererat behovet av snabbrörlighet och förmågan att ställa om.Läs del 2: Påverkas ditt företag av handelns digitala omställning

 

Tags: Digital_Transformation Digitalisering Retail