Ett par snabba frågor till Nishti Haglund - Konsult inom Retail

Nishti Haglund är en rutinerad konsult och har samlat på sig flera års erfarenhet av förändringsarbetet inom Retail.

Berätta om ditt senaste konsultuppdrag!

De senaste konsultuppdragen jag har haft har alla varit hos kunder inom detaljhandeln där e-handeln har ”halkat” efter då de fysiska butikerna har varit i fokus. I snabb takt har digitaliseringen ökat, fler och fler kunder väljer att handla online. Detta har gjort att detaljhandlarna på ett eller annat sätt insett att de behöver mobilisera för att kunna utveckla sin e-handel både inom Sverige och internationellt. Detta har inneburit att jag har lett program/projekt som har innefattat bl.a. total omstrukturering av logistikenheter för att möjliggöra snabbhet i leveranser gentemot kund, utveckling av attraktiva erbjudanden online, utveckling av IT-stöd som har tappat sin modernitet.
Läs del 1: Påverkas ditt företag av handelns digitala omställning

Vad var den största utmaningen i projektet och hur löste ni detta?

Många av kunderna också haft utmaningar med hur de ska organisera sig, ska de exempelvis ha samma marknadsfunktion och logistikapparat för e-handel vs. butik. Det finns förväntningar från kunden att bli bemötta från ETT företag oavsett hur kunden har valt att handla vilket också är en utmaning att hantera. Även IT-stöden har varit en begränsning i att leverera nya funktioner snabbt. Dessutom upplever jag att alla har haft utmaningar med att få lönsamhet i sin e-handel.

Vilka framgångsfaktorer har du noterat när det gäller att lyckas med förändringar inom retailbranschen?

Ha alltid kunden i fokus och ha med deras perspektiv i förändringsinitiativ. Dessutom är det viktigt att få till ett bra lagarbete då det är flera funktioner som behöver vara involverade, exempelvis marknad och logistik behöver jobba med varandra och inte som isolerade enheter. IT är oftast en möjliggörare av det verksamheten vill åstadkomma, ha IT mer involverat i arbetet är också en nyckelfaktor.

Läs del 2: Påverkas ditt företag av handelns digitala omställning

Och slutligen, hur ser du på den närmaste framtiden för sektorn?

Hållbarhet är viktigt och kommer att bli ännu viktiga tror jag i framtiden. Jag hoppas på ett större hållbarhetstänk och att det genomsyrar allt, dvs. hur vi producerar, hur vi konsumerar och hur vi återvinner jordens resurser.