Josefin Sojde

Managementkonsult

Fokus på entreprenörskap gjorde att jag valde Centigo

2018-feb-08 16:30:00

När vi började på Centigo hade vi en bild av företaget vi hade börjat på – en bild vi hoppades skulle spegla verkligheten någorlunda. Man kan ju inte förvänta sig att allt stämmer, eller? Efter allt vi har lärt oss och alla medarbetare vi har pratat med under våra första tre veckor börjar det faktiskt kännas som om den bild vi först kom hit med kommer att vara sann även framöver.

På tre veckor har vi verkligen hunnit lära oss mycket, både om varandra och om Centigo som företag. Gemenskap är ett ord som har symboliserat våra första veckor här på kontoret. Det är även det ord som tydligast beskriver känslan vi har fått från den grupp människor som redan jobbar här.  

Under veckan som gått har vi fokuserat på de värderingar och fundament som utgör vårt företag. Fundamentet har funnits med sen Centigo grundades 2002 och består av tre ord; ambitionsdrivet, oberoende och kollektivt ledarskap.

Den gemenskap vi känner idag tror vi till stor del beror på Centigos fundament. Att vi är oberoende betyder rent konkret att vi inte har någon extern ägare i företaget. För oss personligen betyder det att varje medarbetare inom Centigo kan driva sin egen affär efter sin egen ambitionsnivå utan lönsamhetskrav utifrån.

Som ny i företaget känns detta väldigt inspirerande! Man ges möjligheten att bestämma över sin egen utveckling. På ett företag där ledningen har press utifrån att nå vissa resultat känns det inte lika givet.

Det betyder också att vi inom företaget kan välja vilka uppdrag vi vill ta oss an. Det finns ingen utifrån som säger vad vi ska göra nästa år utan vi kan själva anpassa oss efter marknaden och de intressen som finns inom företaget.

Alla medarbetare ges en chans att vara sin egen entreprenör och välja vilka uppdrag man själv vill jobba med. Just fokuset på entreprenörskap var en stor anledning till att vi valde att börja jobba på Centigo.  

Eftersom att vi är just oberoende så är allt inom bolaget väldigt transparent och man kommer mycket närmare sina mer erfarna kollegor och kan dela kunskap på ett väldigt öppet och inspirerande sätt. Det är inte konstigt att stoppa någon i korridoren eller boka in ett möte över lunchen för att få lära sig av den personens erfarenheter. Det uppmuntras istället att man ska se till att ta vara på den kompetens vi har inom företag så ofta det bara går.

Oberoende kan betyda många olika saker. Hos Centigo betyder oberoende att vi styr över oss själva och vår egen vardag, att vi ges möjligheter att skapa vår egen kunskap och kompetens. Vi ser fram emot att se vart detta kommer leda oss!

/Josefine Sojde & Hedda Nilsson

Tags: Konsultprogrammet Växthus_för_människor Karriär