Företagsledare behöver tänka om för att överleva morgondagen

2019-mar-24 13:14:00

Är er organisation redo för framtiden?

Morgondagens företag och dess organisationsstruktur kan inte se ut som den gjorde igår eller för 40 år sedan. I texten som följer kommer jag förklara min syn på varför. 

För att vara relevanta över tid krävs en bestående förändring vilket i sin tur innebär att man måste se över det system som ett företag är och gå igenom ett antal viktiga punkter för att säkerställa att systemet kan leverera det resultat man vill.

Är ni upptagna av att vinna, att överleva eller av vad ni gör? Har ni idag en strategi för att nå era mål?

För att som företag kunna vinna mot sig själv och vara relevanta över tid måste man tänka mer på organisationen utifrån helheten och inte utifrån dess olika delar, då summan av delarna aldrig är större än helheten. Det är lätt att stirra sig blind på nuet och då gå samma öde som Kodak och Facit gick till mötes under förra århundradet. Det är en gammal referens, men problematiken kvarstår dessvärre än idag. Det som fungerade igår kommer således inte fungera imorgon. 

Fiskar simmar bäst i rent vatten - en bra liknelse

Låt oss leka med tanken att ett företag är som ett akvarium och fiskarna är dess anställda. Få chefer fokuserar på vattnet (organisationen) som omger fiskarna (anställda) i sitt akvarium (företag) och kvaliteten på vattnet. De tenderar att fokusera på enskilda fiskar och lägger sin tid på dem. Men om vattnet är smutsigt drabbar det alla fiskar i akvariet. Om det inte finns någon rörelse i vattnet kommer syret försvinna vilket leder till att vattnet stagnerar och det blir algblomning vilket gör det svårt att se annat än det som är framför näsan. Kloka ledare skyller inte på fiskarna för deras dåliga resultat och lyfter inte bara upp dem ur akvariet för att tvätta av dem och sedan lägger tillbaka dem i akvariet, nej, de renar vattnet. 

Hållbarhet - ur ett organisatoriskt perspektiv

Just nu är det många bolag som börjar tänka hållbarhet ur ett miljöperspektiv. Hittills är det tyvärr inte så många bolag som börjat tänka hållbarhet ur ett organisatoriskt perspektiv, man kanske inte inser faran eller har ett för kortsiktigt fokus.

Många bolag har en utmaning i att ställa om sina organisationer till en organisatoriskt hållbar struktur. Man missar detta på grund av att företagsledare tenderar att titta för mycket på detaljer och missar helheten, ofta för att man är så fokuserade på det kortsiktiga resultatet istället för företagets verkliga välmående, dess Business Wellness som vi kallar det. Man gör det mätbara viktigt istället för att göra det viktiga mätbart. 

Systemiskt tänkande

Ett företag kan ses som ett system som är sammansatt av sina olika delar. Den viktigaste parametern i detta system är dess syfte då det bestämmer de generella beteendet i systemet. Syftet med en organisation måste därför överensstämma med de mål man vill nå för att resultatet inte ska bli suboptimalt. 

I systemteori analyserar man ”helheter” och hur de fungerar tillsammans. I systemteori fokuserar man inte bara på de isolerade delarna utan på sambanden mellan samverkande system. Fyra centrala begrepp för detta är:

  • kommunikation
  • relationer
  • sammanhang
  • mönster

Vad är ert fokus?

Är ni upptagna av att vinna, att överleva eller av vad ni gör? Apple, till exempel, är fullständigt upptagna av vad de gör och konkurrerar därför inte med någon annan än sig själva. Det gör att man ibland ligger före och ibland ligger efter. Kan ni besvara frågorna nedan, så kommer ni förmodligen ligga före oftare.

  • Hur tar vi hand om vår organisation på ett bättre sätt, ur ett systemiskt helhetsperspektiv?
  • Hur gör vi för att bli en bättre organisation att arbeta i, över tid, för både ledare och anställda?
  • Hur gör vi för att ständigt förbättra vår produkt?
  • Hur gör vi vårt varför tydligare och starkare?

Det är inte slaget man ska vinna, det är kriget! Vågar man tänka så då vågar man också göra förändringar som blir rätt över tid.

Varför är Spotify, Klarna, Google, Apple med flera så framgångsrika? De vågade tänka nytt och nu är det några av våra mest framgångsrika företag. Kan detta vara ditt företag!? Ja, OM ni vågar ta ett systemiskt helhetsperspektiv när ni gör förändringar och om ni agerar för att göra ert företag och er produkt så bra de bara kan bli, över tid, då har ni kanske en chans.

För det som tog er hit kommer inte ta er vidare. 

Hör gärna av er till mig om ni vill diskutera detta ytterligare.

Kontakta Nicklas Dackheden

 

Tags: Affärsutveckling Hållbarhet Strategi Nätverksbaserat_ledarskap Förändringsledning Business_Wellness Business_Transformation Kollektivt_ledarskap Organisational_Development Hållbart_företagande