Framgång syns inte bara på saldot

Vad betyder det egentligen att vara framgångsrik? Framgång för mig är precis som det bokstavligen innebär – att du sätter en fot framför den andra. Vidare kan det tolkas som att jag ständigt vill utvecklas och att jag får göra det i en trygg miljö. Dvs, kollegor jag omringas av som stöttar men också pushar mig till att testa på de där nya uppdragen, att gå det extra varvet för att söka och finna nya områden och ytterligare behov hos min kund där vi kan hjälpa till men som också inspirerar mig till att utbilda och certifiera mig för att spetsa min kompetens.

Hur blir du en framgångsrik konsult?

Beroende på din kunskap, vad du värderar och vad du tycker är intressant kan vägen till framgång se olika ut. En del värderar arbete och lön, andra fritid och vissa önskar balansera både och. Något som diskuteras i många karriärforum idag är ”Mental Wellness”/”Work life balance” där många arbetsgivare skapar sig konkurrenskraft genom att se till sina anställdas välmående. Det visar på ett tydligt skifte i hur arbetsgivare ökat sin förståelse för värdet i en välmående arbetsplats vilket resulterar i ett långsiktigt förhållande mellan arbetsgivare och anställd. En välmående anställd är mottaglig för utveckling och trivs på arbetet men för att känna sig premierad krävs en lön som baseras på prestation. På så sätt påvisar arbetsgivaren att hon/han värderar sina anställda och de premieras således baserat på deras arbete och i linje med deras framgång. Jag föredrar personligen att ta ansvar i linje med mina ambitioner och premieras för det värde jag faktiskt åstadkommit.
Skiljt från vad du tycker är intressant krävs färdigheter för att lyckas som konsult. Nedan följer ett axplock av vad jag anser är viktiga egenskaper hos en konsult:

Viktiga egenskaper hos en konsult

- Kunskap. Din kunskapsbank och dina kompetensområden sätter riktning mot vilka kunder, uppdrag och roller du blir aktuell för. Att vara erfaren, utbildad och unik på ditt eget sätt är betydelsefullt för att nå bra resultat och skapar förutsättningar för en nöjd uppdragsgivare.

- Lyssna och förstå din uppdragsgivare. Ha kunskap om kundens verksamhet och mål. Se till att vara påläst, fråga kollegor som har tidigare erfarenheter hos samma uppdragsgivare eller läs på från webbsidor. Genuint intresse uppskattas alltid och är en förutsättning för att bygga förtroende.

- Marknadsföring. Du är ditt eget varumärke där nätverkande är en stor framgångsfaktor. Det kan handla om allt från aktivitet på LinkedIn, att delta i mässor, event eller att ta en fika/lunch med professionella likasinnade såväl som privata relationer.

- Tidsoptimera. Då du som konsult utövar en service och ständigt vill leverera värde är det viktigt att använda din tid på rätt sätt. Om du har för mycket arbete som inte får vänta för länge så är det bra att be kollegor om hjälp. Det kan exempelvis innebära att få hjälp med att prioritera aktiviteter rätt. Glöm inte bort att ta igen tiden vid lugnare tillfällen, detta förutsätter självstyre och eget ansvar.

Att vara konsult innebär i de allra flesta fall att agera ledare. Allt eftersom konkurrensen blir tuffare krävs nya lösningar i ett snabbare tempo vilket i sin tur ställer högre krav på dina ledarskapsegenskaper. Det kan vara svårt som konsult att arbeta med ständig förändring och samtidigt bygga den självklara lagkänslan som krävs. Därför har jag tagit fram vad jag bedömer är viktiga kännetecken hos en ledare.

Guide  10 tips till dig som vill bli en framgångsrik konsult Ladda ner guide

Viktiga kännetecken hos en ledare

- Kommunikation. Kommunicera både ”vad” och ”varför” vid en förändring. Team-building är essentiellt för att skapa förståelse för varandras bidragande.

- Samarbete. För att planera och genomföra förändringar är en god idé att sammanföra människor. Det vill säga arbeta över gränserna och uppmuntra anställda att bryta sig ur sina silos för att på så sätt undvika intern konkurrens. Inkludera anställda i beslutsfattande och stärk därmed teamets engagemang samt produktivitet.

- Åtagande. Med hjälp av din egen övertygelse och ditt beteende stötta förändringarna som krävs. Det är fördelaktigt att du har tålamod och att du vågar gå utanför din komfortzon. Ägna mer av din egen tid åt förändringsinsatsen och fokusera på den stora bilden.

Varför Centigo?

Jag fick frågan varför jag valde att börja på Centigo. ”Kollektivt ledarskap” och ”Entreprenörsanda” fångade min uppmärksamhet. Jag var redo att ta klivet vidare för att tillhöra en organisation där eget ansvar var ett faktum och där nya affärsidéer stöttas av organisationen. För att inte glömma människorna. Kollegor som utstrålar framåtanda, professionalism och entusiasm. Ett företag som skapar goda förutsättningar för min fortsatta utveckling såväl som teamets. Alltså, ett vinnande lag där jag kan känna stolthet över mina egna bedrifter.