Du i ledningen äger förändringen - en enad front ger riktning och driv

Baserat på våra erfarenheter som förändringsledare i över 100 IT-relaterade projekt, har vi på Centigo formulerat 11 framgångsfaktorer som är avgörande för att uppnå önskvärda resultat i ditt förändringsprojekt. De 11 framgångsfaktorerna som vi identifierat löper som en röd tråd genom projektets alla faser, och tar du inte hänsyn till dessa är vår erfarenhet att förändringen riskerar att misslyckas. Här kommer framgångsfaktor två. 

Du i ledningen äger förändringen – en enad front ger riktning och driv
Verksamhetens ledning har ett ansvar för strategiska förändringar. En förändring kan bara bli framgångsrik om ledningen står bakom den, visar vägen och ingjuter framtidstro.

Ledningen ska uppträda som en enad front inför verksamheten och visa att förändringen är prioriterad, även om det inom ledningsgruppen finns olika och motstridiga intressen. I stora förändringsprojekt råder det ibland stunder av osäkerhet och beslut kan då behöva fattas utan att all önskvärd information finns tillgänglig.

När ledningsgruppen väl har fattat ett beslut är det viktigt att hela ledningen står bakom beslutet och tydligt kommunicerar det till organisationen, oavsett vilken åsikt du, eller annan enskild medlemmen i gruppen har. En enad ledning, som står stadigt i vått och torrt, ger förändringen riktning och driv samt skapar lugn i organisationen.


Läs om alla 11 framgångsfaktorerna
Om du redan nu är nyfiken på att läsa om alla 11 framgångsfaktorer kan du beställa hela Guiden här nedanför:

 1. Börja i tid och lägg grogrunden för effekthemtagning vid förändring
 2. Du i ledningen äger förändringen – en enad front ger riktning och driv
 3. Så ökar du chansen att lyckas med förändring – utgå från helheten
 4. Ett knep för framdrift utan kontroll – använd vägledande principer
 5. Skapa långsiktiga resultat – planera tidigt för ständiga förbättringar
 6. Säkra resultat genom ägarskap – organisationen driver förändringen
 7. Var medveten om drivkrafter, de påverkar förändringen – garanterat
 8. Använd en gemensam röst och ett budskap vid en förändring
 9. Hantera förväntningar – skapa förståelse för möjligheter & utmaningar
 10. Det som följs upp blir gjort, så arbetar du med mätetal i förändringen
 11. Projektet – din största möjliggörare för förbättrad org. kultur 

Här beställer du guiden


För dig som är intresserad av ytterligare fördjupning har vi också skrivit en bok om förändringsledning, CHANGE – en liten bok om ett stort ämne”. Det är en praktisk handbok som beskriver hur du framgångsrikt driver IT-relaterade förändringsprojekt, från början till slut. 

Här beställer du boken
"Change - en liten bok om ett stort ämne"


Bokens författareForfattarna_boken_Change_Centigo.png
Överst från vänster: Julia Grunewald, Åsa Johnson, Marianne Ljungberg. Nederst från vänster: Anna Orbe, Frida Beutelrock, Sara Emilsson, Lars Jacobi. Ej med på bild: Emma Svedenstedt.

 


Prenumera gärna på vår blogg så att du kan läsa om andra affärsnyttiga tips och råd från oss på Centigo

Vänligen,
Teamet på Centigo