Victoria Axelsson

Managementkonsult inom förändringsledning

Framtidsforskare spår att förändringstakten ökar 1000 gånger

2018-sep-07 08:00:00

Framtidsforskare spår att förändringstakten kommer att öka 1000 gånger under det här århundradet jämfört med det förra. Vilken förändringsresa går din organisation igenom – digitalisering, globalisering eller omorganisering? 

Tänk om alla dina kollegor förstod syftet med den förändring ni går igenom, var engagerade, tog ansvar och samarbetade? På Centigo har vi genom empiri och med stöd i forskning utvecklat en metodik för effektdriven förändringsledning som grundar sig i att skapa engagemang och ägarskap hos de som berörs av förändringen.   

Hör av dig till Victoria Axelsson i vårt förändringsledningsteam om du vill veta mer hur vi på Centigo kan hjälpa just dig med effektdriven förändring!

Kontakta Victoria Axelsson

Tags: Changeboken Förändringsledning Effekthemtagning Business_Transformation