Johan Wallquist

Managementkonsult

Så framtidssäkrar du både karriär och bolag

2019-maj-17 11:06:05

Det kommer ständigt nya listor på heta yrken och kunskaper, som till exempel; robottränare, data story teller, data science, och gig-manager.

I den takt som marknader, yrken och företag förändras  är nästan omöjligt att veta hur man ska fokusera för att vara relevant, men det finns EN kompetens som kommer se till att du och din organisation alltid är konkurrenskraftig!

Spoiler: Det är inte data science, AI, eller ens rymdturism, robotdesign eller rocket science!

Image result for robot falling gif

Kunskap är överskattat 

Information, att veta något (kunskap), har under åren varit en riktig konkurrensfördel. För några hundra år sen var det bara de som kunde läsa som tog in mest av den kunskapen. De senaste decennierna har det varit dem som gått på de bästa skolorna som fått det bästa kunskapen. Idag skulle jag säga att kunskap har blivit en råvara (en commodity) - på grund av att alla med en smartphone har access till samma kunskap (information, data etc). Det innebär att kunskap i sig självt inte är värt lika mycket idag. 

När omvärlden och tekniken utvecklas i den takt den gör så riskerar kunskap inom ett visst områden att bli irrelevant över natten (nästan). Det du vet idag kanske är värdelöst imorgon på grund av den nya kunskap som behövs för att konkurrera in den nya situationen (ofta driven av ny teknik, affärsmodeller etc).

Men inte dåligt...

Jag säger inte att kunskap är dåligt men det blir så mycket viktigare att löpande kunna uppdatera och anpassa sin kunskap. Kunskapen är heller inte lika mycket värd om du inte kan omsätta det du vet i praktiken.

Att vara kunnig (knowledgeable) räcker inte längre, du måste vara "skillad" (skillful). Det innebär att du måste kunna omsätta det du vet i verkligheten. Dessutom måste du inse att att du hela tiden måste uppdatera dig. Så det är såklart LÄRANDET som blir nyckeln!

Learnability är nyckeln

Det går inte säga vilken kunskap eller skill som blir viktigast i framtiden, men är du duktig på att lära dig - så kommer du kunna ta dig an framtiden framgångsrikt ändå.

Lärande (learnability) är nyckeln för att att både du själv och ditt team/organisation/bolag ska kunna konkurrera. Ett bolag bestående av lärande individer kommer kunna anpassa sig efter omvärlden, oavsett om det gäller att ta sig an ny teknik, nya konkurrenter eller nya möjligheter på marknaden. 

Så gör du för ökad learnability

Tänk "just-in-time learning" - chansa inte på att du kommer behöva en viss kunskap i framtiden, utan lär dig när du faktiskt behöver den. Learnability handlar om att inse när ny "skill" behövs och att tillräckligt snabbt kunna ta till sig det (både teorin och praktiken).

Mycket handlar om ditt eget mindset men också om din omgivning och förutsättningar.

  1. Du själv: släpp fram din inre nyfikenhet och våga utforska de relevanta ämnen du är intresserad av. Fördelen med internet och tekniken är att allt är tillgängligt. Läs! Lyssna! Prata! Onlinekurser, events, podcasts, böcker, bloggar - men tänk 80/20 - du behöver inte ta in all kunskap, men ta in så mycket så att du får en förståelse för ämnet sedan kan du djupdyka efter behov.

  2. Omgivning: Dagens arbetsgivare tenderar att fokusera på kortsiktiga resultat, produktivitet etc. Försök hitta arbetsgivare och omgivning som skapar utrymme för sina anställda att utvecklas, lära sig nytt och testa på i verkligheten. När fler inser att ens karriär kommer innefatta olika perioder med olika fokus så inser de också vikten av att tillåtas växa, det vill säga rätt typ av arbetsgivare. 

Rusta företag/organisation

Bolag och organisationer behöver ändra sitt mindset när de rekryterar och titta mer på potential och learnability än på passiv kunskap och historiska resultat. Det personen kan idag är viktigt, men det blir också allt viktigare att kunna utveckla ny kunskap och nya skills över tiden.

För att locka till sig personer med hög learnability måste de erbjuda en struktur och kultur som uppmuntrar utveckling och lärande. Det måste vara ok att lägga tid på att lära nytt, experimentera och öva. Det tar tid att lära nytt. Det finns heller inga garantier att lärotiden kommer återbetala sig rent ekonomiskt, men på lång sikt kommer bolag med lärande kultur att locka lärande medarbetare som ökar konkurrenskraften.

Alternativet är att företagen har färre egna anställda och istället tar in projektresurser som gig-workers och frilansare. Frilansare och giggare måste verkligen anamma lärandet för att konkurrera men det är ett annat ämne. 

Läs mer om gig-workers och den nya ekonomin

Fostra learnability

Det finns olika sätt att lära sig och de olika sätten fungerar för olika personer, men ha dessa i bakhuvudet för att påbörja livet mot ett effektivare lärande:

  1. Ställ rätt frågor och fråga på rätt sätt (vad behöver jag för skills nu?)
  2. Läs, observera, mät och lyssna kritiskt
  3. Tänk kreativt och experimentera! (applicera kunskap på verkligheten)
  4. Undervisa andra (organisera kunskapen och dela med dig)
  5. Jobba i grupp (diskutera, kommunicera etc) 

På Centigo har vi vi kommit en bit på vägen men vi behöver jobba vidare med strukturerna. Vi har en "sharing is caring-kultur" och delar gärna med oss av insikter och kunskap. Vi utbildar också varandra genom vår Academy - som vi nu utvecklar för att fler ska kunna ta till sig kunskap snabbare.

 Se exempel på vad vi gjort i vår egen utbildningsplattform Skills.

Nästa steg

Diskutera hur du eller din/er organisation kan bli mer lärande? Maila mig på johan.wallquist@centigo eller boka in ett möte direkt i våra kalendrar på den här länken: calendly.com/wallquist.

Spidermanbild från Raj Eiamworakul on Unsplash

 

Tags: Affärsutveckling Digitalisering Karriär Innovation Organisational_Development