Charlie Widenfors

Managementkonsult

Frihet stavas ambitionsdrivet

2019-sep-10 11:01:39

Under stora delar av ens liv är det någon annan som styr, planerar och ger direktiv för hur man ska utvecklas. Det gäller framförallt under tiden i skolan och på universitet, men även på extrajobb och i studentengagemang. Att någon bestämmer och tar ansvar åt en kan vara bekvämt och vissa trivs i en sådan miljö. Jag personligen har aldrig känt mig inspirerad av det och har alltid känt en frustration över att vara begränsad till någon annans plan för min utveckling.

När det var dags för mig att leta efter mitt första jobb efter studierna var det svårmanövrerat i djungeln av företag. Efter att ha blivit tipsad att söka till Centigo upptäckte jag ett företag där min ambition skulle styra min utveckling. Där skulle ingen säga åt mig exakt vad jag skulle göra och vilka mål jag ska nå. Något som för mig, lät som den frihet och motiverande arbetsmiljö jag saknat.

Under studierna exponeras man för många olika företag som själva beskriver deras företag som en fantastisk plattform för egen utveckling, där företagskulturen är det som särskiljer företaget gentemot konkurrenter. Ofta är det mer eller mindre tomma ord där verkligheten inte motsvarar den glorifierade bild som företaget själva gärna framställer. Efter bara några veckor in på Introduktionsprogrammet (som är en del av Konsultprogrammet) kan jag konstatera att Centigo inte faller in under den kategorin.

Möjlighet att utvecklas

Här finns det ingen som säger åt en vad man ska göra och det finns ingen regelbok att förhålla sig till. Ett av Centigos fundament är att vara ambitionsdrivet, vilket innebär att verksamheten utvecklas av den gemensamma ambitionen inom företaget. Jag tycker att det är en fantastisk känsla att veta att jag har en valfrihet och möjlighet att utvecklas utifrån de utmaningar jag själv väljer och att min ambition är en del i att utveckla verksamheten framåt.

Givetvis kommer detta med ett stort individuellt och kollektivt ansvar där jag behöver bidra till att utveckla mig själv, mina kollegor och företaget i sin helhet. Men för mig är det en stor skillnad i att bli tillsagd, styras av direktiv och regler för att istället följa värderingar och låta ambitionen leda ens utveckling. Under dessa förutsättningar tar jag gladeligen an det ansvar som medföljer och bidrar till den gemensamma utvecklingen.

För mig känns det ambitionsdrivna synsättet helt rätt och jag skulle rekommendera alla som vill ha en frihet i sin karriär och en vilja att maximera sin utvecklingspotential att söka sig till Centigo!

Läs mer om Konsultprogrammet och ansök här

Tags: Växthus_för_människor Konsultprogrammet Business_Wellness