Futurister och inspiratörer ställda mot vardagen – spridningen är stor och växande, särskilt inom handel med fysiska produkter

Här följer våra reflektioner från eventet ”Digital Business Strategy”, genomfört av Management Events. Centigo deltog ihop med hundratalet CIO/CDOs.

Publiken skakades om under dagen med citat från Lenin samt påståenden som dessa:
“The future is NOT digital”
“In a super connected world everything wins, spreads or fails faster”
“Get ready for exponential change”

Många nog så kloka visioner, och några man kan fundera ytterligare på. Exempelvis funderar vi vidare på huruvida AI kommer att ”demokratisera” djup kunskap så till den grad att T-profiler blir mindre viktigt hos medarbetare. Med andra ord kommer AI stärka generalistens position mot specialisten då en individs spetskompetens aldrig kan mäta sig mot AI?

I enskilda dialoger på konferensen var det dock tydligt vart fokus för en CIO eller CDO verkligen är. Då lyfts ämnen likt nedan som är närmare vardagen och inte lika visionära:
- Stödja affärsverksamheten i att få ordning på det globala leveranskaoset.
- Gemensamma processer och arbetssätt, då man ser utmaningar i att få organisationen att tex använda ett och samma digitala verktyg.
- Höja nivån på IT-säkerhetsfrågor.
- Kampen om talangerna är tuff och det blir allt svårare att hitta och rekrytera personer med rätt kompetens och attityd.
- Sätta rätt nivå och ambition för e-handel så att den blir närande istället för tärande.

Lite överraskande var också att så få aktivt tar vara på möjligheterna med att höja utvecklingsproduktivitet och agilitet med ledande Low-Code applikationsplattformar såsom Outsystems och Microsofts Power Platform. Ett område där Sverige inte alls känns ledande jämfört med Europa i övrigt.

Så hur passade ett citat från Lenin in och hur kan framtiden inte vara digital?

Lenin lär ha sagt ”There are decades in which nothing happens, and there are weeks when decades happen” anspelande på trycket som byggdes upp inför ryska revolutionen och hur snabbt förloppet sedan blev. Här som en liknelse på hur snabbt digitala möten blev dominerande, drivet av ett underliggande effektiviserings- och hållbarhetsbehov samt en pandemi.

Och så detta med att “the future is NOT digital”? Inspiratören menade “Great progress has also been made in other areas…. The future is “not only” digital. You need to unify Digital. Physical. and Virtual!”

Sammanfattningsvis så ser vi stora möjligheter men att fokus i närtid ligger på de många nödvändigheterna.

Diskutera gärna med oss hur man både kan få det nödvändiga på plats OCH arbeta mot visionerna!