Christoffer Lidén

´Managementkonsult

Fyra korta frågor med Klara Stensson - Konsult inom retailbranschen

2019-okt-13 22:03:00

Klara Stensson, ny på Centigo och affärsenheten Retails senaste tillskott, ger sin syn på framtiden för branschen och vad som inspirerar henne inom ämnet retail.

Vad är det bästa med att jobba inom retailsektorn?

Som ny här på Centigo är det som jag ser fram emot mest med att jobba inom retailsektorn att branschen är så snabbrörlig och att variationen av företag är så stor vilket gör att man kan förvänta sig att möta många spännande utmaningar. Vidare tror jag att det är en stor fördel att kunna relatera till egna upplevelser och preferenser då retail är något jag själv stöter på varje dag.

Vilket retail brand inspireras du av?

Axel Arigato är ett brand som jag tycker har lyckats skapa ett helhetskoncept med riktigt snygga produkter, ett annorlunda sätt att kommunicera med kunder och fysiska butiker eller pop ups som särskiljer sig med sin minimalistiska design. De satsar på ett starkt varumärke med huvudfokus på en produkt, vilket jag tycker är väldigt snygga sneakers!

Vilka faktorer tycker du är de viktigaste för att enskilda aktörer ska bli framgångsrika inom retail?

Det jag tänker på är att enskilda aktörer idag inte bara behöver ha en produkt som är något extra för att nå framgång, utan även göra gott och vara hållbara i det stora hela för att vara attraktiva hos kunder. Det tror jag är viktigt då många kunder har ett hållbart tänk och med hjälp av dagens lättillgängliga information har möjlighet att vara kräsna i sina val. Sedan tror jag även att framgångsrika aktörer inom retail behöver hitta nya och egna sätt att nå ut med budskap till sina kunder, vilket är en stor utmaning!

Hur ser du på butiksdöden inom retail?

Jag tror att det är en naturlig del av sektorns utveckling som säkerligen skapar en konkurrens mellan de butiker som håller sig kvar, vilket i sin tur kan göra att kunderna på sikt erbjuds ännu bättre upplevelser när de väl besöker en fysisk butik.

Tags: Projektledning Retail Customer_Experience Customer Loyalty Managementkonsult