Christoffer Lidén

´Managementkonsult

Fyra snabba frågor med Siri Aall Flood - Konsult inom retailbranschen

2019-nov-10 17:56:00

Siri Aall Flood, ny på Centigo och affärsenheten retail, ger sin syn på framtiden för branschen och vad som inspirerar henne inom ämnet.

 Vad är det bästa med att jobba inom retailsektorn?

På grund av miljö och digitaliseringsfrågor står detaljhandeln inför många nya utmaningar. Detta är frågor jag personligen tycker det är väldigt spännande och är därför glad att få vara en del av denna förändringsresa.

Vilket retail brand inspireras du av?

Jag inspireras av företag liknande Save The Duck, vars idé är att tillverka produkter som liknar dunjackor, men ej är gjorda av dun. Fokus är hållbarhet och förmedlar vikten av att verka för mer än djurens rättigheter utan även för mänskliga rättigheter och miljöfrågor. Genom företag som detta man kan förknippa sin konsumtion med något positivt och man känner att man gör ett hållbart val.

Hur ser du på butiksdöden inom retail?

Jag tror inte att butiker kommer att försvinna helt men vad en butik är kommer att förändras. Jag tror att vi i framtiden kommer att se fler concept stores och butiker där upplevelser och face to face service är i centrum. Butiken blir en längre en butik utan en mötesplats för likasinnade.

Vilka faktorer tycker du är de viktigaste för att enskilda aktörer ska bli framgångsrika inom retail?

Att jobba med förändringen som sker i samhället just nu. Många ord som köpskam och flygskam uppmanar oss att sluta konsumera och företagen måste våga leda förändringen och debatten för en hållbar konsumtion. Jag tror att de som kommer att vara mest framgångsrika i denna förändring är de som vågar agera disruptivt och satsa på nya innovationer.

Ja, jag vill få nyhetsbrev från Centigo!

 

Tags: Digitalisering Retail Automation