Fyra snabba med Amanda Sandén

Jag heter Amanda och har jobbat på Centigo i 3,5 år. Jag har jobbat som konsult i över 10 år inom olika branscher men har nu fastnat för Retail och Centigo. Retail för att det är konsumentnära och föränderligt. Centigo för de spännande uppdrag vi gör tillsammans med våra kunder samt alla inspirerande kollegor.

Berätta lite om ditt senaste konsultuppdrag?

I mitt senaste uppdrag stöttade vi en B2B och B2C e-handel som växt via förvärv att skapa en gemensam Way of Working. Detta genom kartläggning och optimering av affärskritiska processer. Genom intervjuer och workshops dokumenterades nuläge samt ett optimerat framtidsläge med fokus på slutkunden.

Vad lyckades du och projektteamet extra bra med?

Vi lyckades definiera ägarskap så att när vi avslutade projektet fortsatte arbetet med att förflytta sig till det gemensamma arbetssättet. Vi lyckades således lägga grunden för ett gemensamt processorienterat arbetssätt.

Vilka framgångsfaktorer har du noterat när det gäller att lyckas med förändringar inom Retailbranschen och har detta förändrats tycker du givet de nya förutsättningarna på marknaden som följt av pandemin?

Retail är en mycket snabbrörlig och konsumentnära bransch och att lyckas med förändringar inom denna bransch handlar om att kunna bevisa värde och få acceptans för förändringen i alla led. En framgångsfaktor är att hitta balansen mellan vad man centralt vill driva för förändring och vad den operativa organisationen vill och orkar med. Pandemin har accelererat saker och ting då man centralt har satt ett mycket högre tryck på att införa nya och innovativa processer samtidigt som organisation i butik eller på lager har drabbats av stora driftutmaningar. Nu gäller det att sätta rätt prioriteringar och verkligen fokusera på de förändringarna som är viktiga just nu. Framöver tror jag på ett fortsatt ökat förändringstryck inom Retail där framgångsfaktorn kommer att vara att prioritera rätt för att finna balansen med den operativa organisationen. En organisation klarar inte ett hur högt förändringstryck som helst.