Christoffer Lidén

´Managementkonsult

Fyra snabba med Jonas Persson - Konsult inom retail

2020-mar-22 15:33:00

Vad jobbar du med på ditt nuvarande uppdrag?

Mitt nuvarande uppdrag är som projektledare på ett större e-handels initiativ inom detaljhandeln. Företaget är inne i en strategisk förflyttning där projektet ska skapa förutsättningar för en omniupplevelse med kunden i centrum. Det ska vara enkelt och smidigt att handla i alla leverenskanaler med ett erbjudande som är relevant. Uppdraget är oerhört intressant ur många aspekter och som projektledare har jag stora möjligheter att påverka kundens uppfattning och upplevelse. I princip varje dag innebär utmaningar och tillsammans med medlemmarna i projektet är vi inne i en spännande förändringsresa som kommer att påverka såväl kund som medarbetare.

Vilka framgångsfaktorer har du noterat när det gäller att lyckas med förändringar inom retailbranschen?

Retailbranschen genomgår just nu stora förändringar inom många olika områden såsom hållbarhet, ”last mile”, butik vs online, omnichannel, digitalisering osv. Att arbeta med förändring samtidigt som kunden ställer allt högre krav är en enorm utmaning. Oavsett om förändringen är intern eller extern så är det av stor vikt att ha förankring hos alla som på något sätt får en förändring. Är det en medarbetare som får förändrat arbetssätt så måste hen vara med, på något sätt, i processen. Är det kunden som påverkas så börja med att kartlägga kundresan. Nyckeln är att förstå vilken påverkan som förändringen kommer att ha.

Vad är det bästa med att jobba inom retailsektorn?

Retail kommer ifrån att en konsument har ett behov. Behov att konsumera har alla i olika utsträckning. I princip har företag idag en global marknad istället för en geografiskt begränsad. Steget från en butiksverksamhet till en online butik med en global marknad ger ofantliga möjligheter men lika många utmaningar. Att arbeta inom retailsektorn och att få vara med på dessa företags förändringsresa är fantastiskt kul. Att få möjligheten att påverka så många människors vardag samtidigt som man faktiskt påverkar ens egna privata vardag är häftigt!

Läs del 1: Påverkas ditt företag av handelns digitala omställning

Och slutligen, hur ser du på den närmaste framtiden för sektorn?

Konsumentens krav ökar ständigt, speciellt i dessa tider med tanke på Coronaviruset, och de företag som sätter kunden i centrum är de som kommer att komma vinnande ur denna förändringsresa. Kravlistan är lång och personlig vilket gör utmaningen ännu större för företagen. Hur ska vi tackla krisen med Corona? Är det hållbarhet jag som kund brinner för? Är ”flygskam” det som påverkar mig mest? Vill jag ha ett personligt erbjudande? Vill jag få mitt paket levererat till dörren på minsta möjliga tid? Vill jag ha gratis returer? Är det personlig service i en butik som leder mig till ett köp? I vilken kanal föredrar jag att leta produkter? Vilka betalsätt finns?
Frågeställningarna är komplexa och vi kommer att se stora förändringar inom många olika områden, med kunden i fokus.

Tags: Projektledning Retail Managementkonsult Engagemang