Fyra snabba med Mou - expert inom Customer Excellence och digital marknadsföring

Mou Sheikh Kvarfordt jobbar som Senior Advisor på Centigo och är expert inom Customer Excellence. Läs vad Mou jobbar med just nu och vilka utmaningar och möjligheter kunder möter inom digital marknadsföring!

Mou, vad jobbar du med för spännande grejer just nu?

Hej! Jag är inne i ett riktigt intressant uppdrag hos en hjälporganisation där jag projektleder införandet av en helt ny webbplattform och e-handelslösning. Det är ett komplext projekt med många leverantörer som behöver arbeta ihop tillsammans med organisationen för att säkra att den nya webben utvecklas så att det är användarvänligt, konverterar bra och integreras på rätt sätt med kringliggande system. Vi behöver också säkra att viktig funktionalitet som idag är inbyggd i den gamla lösningen flyttas in i andra system som är bättre anpassade för att hantera funktionerna. Och allt det här gör vi förstås med kunden i fokus.

Vilka utmaningar står våra kunder för inom digital marknadsföring? Hur ser möjligheterna ut?

Det är lätt att tänka att ”om vi bara inför ett CRM- eller Marketing Automation-system så kommer vi att briljera inom digital kommunikation”. Så är det ju självfallet inte. Grundförutsättningen för att kunna jobba effektivt med digital marknadsföring och skapa en för kunden relevant kommunikation är att ha ordning på sin kunddata. Många bolag brottas med detta inledningsvis och underskattar arbetet som krävs. Det är viktigt att ha en bra struktur för sin kunddata, i en databas som kan samla informationen för olika källor. Sedan behövs en process för hur man kontinuerligt skall bearbeta, analysera och dra slutsatser av datan. När bolag går mot en mer digital och automatiserad kundkommunikation så ställer det ofta nya krav på organisationen. Till exempel behöver man kanske andra kompetenser än tidigare, med mera analytisk och teknisk kompetens.

Hur brukar ditt uppdrag se ut och vad tillför du hos dina kunder?

Det är lite olika från kund till kund men ofta handlar det om att leda projekt inom Customer Excellence, CRM eller Insiktsdriven Digital Marknadsföring. I vissa uppdrag går jag in som specialist inom dessa områden för att stötta våra team i att göra en så bra leverans som möjligt gentemot kund. Flera uppdrag har varit projekt för att implementera ett CRM system där kunden även påbörjar ett samarbete med en implementationspartner. Partnern förväntar sig ofta att kunden ska kunna kravställa men det är inte alltid så enkelt, där kan jag och Centigo ofta komma in och hjälpa kunden att landa i ett önskat läge och bryta ned det till krav. Med min erfarenhet kan jag även bidra med rådgivning i olika frågor kopplat just till kundinsiktsdriven affärsutveckling.

Vad önskar du dig under året?

Det finns många olika delar inom området Customer Excellence som jag jobbar med. Just nu är vi få inom området CRM så det skulle vara kul att få in några nya kollegor att samarbeta med, där jag kan stötta med min kunskap och lära mig mer utifrån deras erfarenheter.

Tack Mou och lycka till under våren!

Om du är, eller känner någon som är, grym inom CRM eller Digital Marknadsföring, hör gärna av dig till oss på Centigo.