Går det att dejta någon utan att föra en dialog?

Energimarknaden tar allt större kliv mot att bli mer kundorienterad. Marknaden har utvecklats från att historiskt enbart bestå av leverantörer och konsumenter, där de senare endast förväntat sig att få sin energi levererad och inte så mycket mer. Idag ser spelplanen annorlunda ut och konsumenten har antagit flera olika roller, bland annat som mikroproducent, vilket ställer helt nya krav på både aktörer och system. Energibolagen behöver därför lära känna sina kunder och skapa en relation med dessa, och vad passar då bättre än att ses över en dejt och föra dialog?

Just nu sker stora förändringar på energimarknaden. I och med den kontinuerliga omställningen till mer förnybar elproduktion kommer det i framtiden finnas ett större behov av stödtjänster inom hela energisystemet för att bibehålla en stabilitet i elnätet. Då industrin och samhället går på högvarv under dagarna blir behovet av energi stort. Detta gör att tillgången under dessa timmar blir begränsad. En stödtjänst som kan tillhandahållas av kunderna är att flytta sin energianvändning från just dessa timmar, förutsatt att de inte behöver energin just då. Detta skulle i så fall innebära en mindre ansträngning på energisystemet.

I dagsläget är det dock svårt för kunderna att veta hur och när de bör tillhandahålla sådana stödtjänster. Det är dels svårt att finna information om hur man gör, samtidigt som det saknas engagemang och nyfikenhet från kunden för att själv söka upp nödvändig information. Den första pusselbiten är att initiera en ”dialog” där kunden får information om när elanvändning bör undvikas så att de har möjlighet att göra ett medvetet val som gynnar båda parter. Elbilen behöver kanske inte nödvändigtvis laddas direkt klockan fem då man kommit hem från arbetet, utan det kanske räcker med att den är laddad när det är dags att åka på morgonen. Med lättillgänglig information om flaskhalsar i elsystemet kan kunden välja att istället ladda under en tid då energin inte behövs någon annanstans.

Den andra pusselbiten är att visualisera för kunden hur hens val bidrar. Många konsumenter vill bidra till att minska koldioxidavtrycket eller att möjliggöra utökat, lokalt, företagande genom att lindra kapacitetsbristen. Det kan även vara ekonomiska incitament. Genom dialog och god kundkännedom får energibolag ökad insikt om vad kunderna vill bidra till. Majoriteten av samhällets medborgare vill vara med och bygga upp och bidra till någonting gemensamt.

För att skapa en långsiktig relation behöver kunderna få verktyg för att bidra samtidigt som energibolagen behöver visualisera möjliga effekter. Dessa verktyg är dock svåra att tillhandahålla utan att först lära känna kunden. En uppmaning till energibolag är därför att bjuda in sina kunder till en första dejt för att påbörja en dialog, skapa nyfikenhet och forma gemensamma intressen.

David Zetterberg & Martin Koskela

Detta är en tredje artikel i en serie inlägg om energibranschen. För att komma till första artikeln klicka här  och klicka här för den andra artikeln.