Alexander Niemi

Business Consultant within Strategy & Tech, and Operating Models

Get “Techy” or die slowly

2018-mar-15 10:00:00

Att innovation är att se som en konkurrensfördel är idag ingenting nytt och något som alla organisationer på ett eller annat sätt antingen jobbar med eller funderar kring. Det är inte speciellt konstigt givet hur mycket som sker just nu runt om i världen som en konsekvens av teknikens breddande och möjliggörande. Det går inte många timmar innan en ny artikel dyker upp kring de effekter som skapas när Tech nyttjas. Detta enligt min mening innebär att framtida ledare måste ha modet att göra stora satsningar med risk att då och då misslyckas för att lyckas.

”In the next 10 years, 40% of all S&P 500 companies will disappear from the list” - Exponential Organizations

Vad beror det på att alltfler framgångsrika företag i framtiden kommer förlora sin konkurrenskraft eller helt och hållet försvinna? Min tes är att mycket relateras till en alltför låg förståelse för Tech inom ledningsgrupper och styrelser. Det räcker inte längre med hygienfaktorn att ha en CIO/CDO i ledningsgruppen, problematiken är snarare mycket bredare och djupare än så. Min analys är att kunskapsnivån om Tech behöver lyftas i alla ledande befattningar, där beslut behöver beakta Tech i all utveckling utan att luta sig mot en enskild individ, oftast CIOn. Du tänker säkert ”men så är det faktiskt hos oss!”. Jag utmanar dig här och säger att det till viss grad kanske är så, men inte i tillräckligt stor utsträckning.

Just detta förstärks av @Di Digital i ett nummer från juni 2017, där de en i undersökning pekar på att enbart 18 av Sveriges storbolags 270 ledamöter har tillräcklig kompetens inom Tech-området. Att en VD, marknadschef, logistikchef, produktionschef, HR-chef etc. förbiser Tech och möjligheterna med Tech kommer i längden innebära samma väg som bolagen på S&P 500-listan…

Technology accelerates – which poses a threat to companies”

Det handlar givetvis om mycket mer än att sätta en Tech-influerad strategi i en ledningsgrupp. Det handlar om att våga investera i osäkra och oförutsägbara resultat. Det handlar om att våga driva utveckling med väldigt mycket lösare tyglar. Det handlar om att utforska tvärfunktionellt. Det handlar om att bryta hierarkier och bygga kultur med spänst, hastighet och mod. Det handlar det om att släppa fram ung talang och utmana hierarkier, men framförallt om att höja kunskapen om Tech inom hela organisationen!

Hur höjer man kunskapsnivån inom Tech i framförallt ledningsgruppen men även resterande organisation?

Kunskapen om Tech inom dagens organisationer kan inte begränsas till ett fåtal personer, varken på ledande positioner eller till vissa delar inom den dagliga verksamheten

Givet att organisationer i mångt och mycket baserar sin verksamhet och sin operativa modell på en övergripande strategi som beslutas på ledande positioner – som därefter sipprar ner till den taktiska och operativa nivån av verksamheten – är det kritiskt att den övergripande strategin genomsyras av Tech och den potential som Tech kan bidra med. Att helt och hållet förlita sig på ett fåtal nyckelpersoner som CIO/CDO är ett förlegat förhållningssätt för att hantera denna utmaning givet att det dels begränsar buy-in men även engagemanget runt om i organisationen.

Under det senaste året har jag sett en förändring inom många organisationer, där Tech-frågan och kunskapen om Tech blivit en del av vardagen för såväl personer på ledande positioner som på taktisk och operativ nivå. Det är dessa organisationer som förstått hur kritiskt Tech är för att behålla och/eller stärka sin konkurrenskraft – det är dessa organisationer som ökat möjligheten att i framtiden fortsätta vara framgångsrika. Det är dessa organisationer som ser möjligheterna snarare än riskerna med Tech – bra jobbat och fortsätt på utstakad bana!

ALLA måste dra sitt strå till stacken…

Är det verkligen rimligt att ett fåtal personer ska bära Tech-frågan på sina axlar när det snarare handlar om hela organisationens existens? Det är som att tro att spelarna i ett fotbollslag helt ska förlita sig på sin lagkapten… ”så länge lagkaptenen vet vilken taktik vi har så är det lugnt…”

NEJ, ALLA måste dra sitt strå till stacken. Kom in i matchen… Det gäller här att kompetensutveckla alla på beslutsfattande positioner för att öka deras förståelse kring hur Tech påverkar verksamheterna och vilka möjligheter som finns.

Tags: Digitalisering IT-strategi Strategi Strategic_IT CIO IT-chef Innovation