Ha gärna panik, men gör något

2019-apr-07 18:01:00

Panik. Omvärldskoll. Intressentanalys. Beslut. Det är faktiskt inte svårare än så. Häng med!

Dinosaurier

Jag är oftast glad. Är glömsk, har dåligt lokalsinne och får kompensera för det, men på det stora hela är det ganska roligt. Och jag är optimist. Det brukar bli bra trots ärrande dikeskörningar. Även när det kommer till klimatkris och orättvisor så har det känts hanterbart. När man ser yngre generationer tänka nytt och göra nytt, har det känts som att det mesta löser sig bara vi dinosaurier (jag är född 1972) dör ut. Och det lär ju liksom lösa sig. Men så visade det sig att jag var opåläst och naiv. Kanske ignorant är rätt ord här. Jag kommer till paniken.

Tipping points

Jag var med en kollega på Folkuniversitetets föredrag om Agenda 2030 och de där 17 målen ni hört om. Sarah Daleke pratade om skogen och haven som ger oss våra andetag och binder en massa koldioxid. Men så berättade hon att forskare varnar för att om bara 10 år kan en gräns passeras om vi inte lyckas minska våra utsläpp radikalt innan dess. Vi kan nå tipping points, som i sin tur skapar självförstärkande effekter. Ett exempel på det är om permafrosten i Sibirien skulle tina, då skulle det börja läcka ut stora mängder metangas som ligger där under. Metan är en växthusgas som har en ännu större påverkan på klimatet än koldioxid, den skulle därför påverka och påskynda den globala uppvärmningen ytterligare. Vilket i sin tur skulle leda till fler självförstärkande effekter som vi inte kan stoppa när de väl satts i rullning. Den här gränsen kan vi alltså nå redan om 10 år. Det är innan min 6-åring är myndig. Han som går i förskoleklass och fortfarande vänder vissa bokstäver bakfram. Han som precis gipsat handen. Innan han får rösta så kan vi skapat irreversibla processer. Kanske kortare än 10 år, kanske längre. Ignorant? Kejsarens nya kläder goes regalskeppet Vasa. Panik.

Affärsnytta

En månad senare är jag med på en hoppingivande dag arrangerad av initiativet Fossilfritt Sverige. Inom ramen för initiativet tar man branschvis fram färdplaner där man beskriver hur man ämnar ta ansvar för att göra Sverige fossilfritt. Den här dagen lämnades ytterligare färdplaner över till regeringen och ett tema var betongbranschens utmaning. Vi ska bygga historiskt stora volymer av både infrastruktur och bostäder, och vi ska ställa om vårt samhälle till att bli klimatneutralt till 2045. Jag blev imponerad av Malin Löfsjögård, VD, Svensk Betong som väljer att inte vänta in marknaden, utan tillsammans med andra i sin och närliggande branscher ser möjligheterna att skapa affärsnytta och därför satsar på klimatsmart betong och andra lösningar. Istället för att vänta in vad andra behöver göra för att hon ska våga ta investeringsbeslut så skapar hon de möjligheter hennes företag behöver för att vara relevanta ytterligare en tid.  Malin är en del av förklaringen till att Sverige är ett av de länder som kommit längst i utvecklingen vad gäller innovationer, lagar och samarbeten. Jag vet inte om hon har panik, men hon har insett vad som skapar affärsnytta och långsiktiga vinster.

Har du modet?

Det går fort nu som ni vet. Snittsvensken behöver gå från 11 till 2 ton (koldioxidekvivalenter tror jag termen är) på kort tid. Vad är 2 ton? Vad kommer ratas utöver gammelbetongen? Hur är det med ditt företags produkter och tjänster? Kommer de sluta att efterfrågas? Hur ser egentligen de förändrade livsvalen ut och hur fort går det? Var vill man jobba? Vad vill man investera i? Vilka finansiella tjänster väljer man bort? Vad väljer man att äta? Köpa en ny Iphone? Kan man flyga? Man kan säkert göra det mesta i någon utsträckning. Förutom att vara naiv och ignorant.

Vad försöker jag förmedla här? Jo, att lösningen för rådande klimatkris varken är att offra livskvalitet eller företagsvinster. Lösningen är att tänka nytt och göra annorlunda för att öka livskvalitet och öka företagsvinster. Företagen som skapar tillräckligt stor affärsnytta genom hållbara beslut i den strategiperiod som ligger framför dem kan lyckas med det. 

Vi på Centigo har ju förmånen att få vara med på våra kunders omställningar och just nu pågår en rad projekt. En av våra största satsningar är inom energisektorn där vi hjälper kunderna att effektivisera sin verksamhet. Syftet är att frigöra resurser till mer värdeskapande aktiviteter som att skapa kundnära tjänster och verktyg. De vill nämligen hjälpa sina kunder att minska sin energiförbrukning. Motsägelsefullt? Inte alls. Men det krävs modiga ledare för att ändra på invanda sanningar och lyckas fortsätta vara relevant för kunder, anställda och ägare vilket är förutsättningen för svarta siffror både idag och imorgon. Vad innebär det här för ditt företag? Är ni fortsatt relevanta? Ha gärna panik, men gör något. Se till att ha koll på din omvärld, gör din intressentanalys och se till att komma till beslut: Vad ni behöver börja med? Sluta med? Fortsätta med? Det går fort nu. Kontakta gärna oss så gör vi det tillsammans.

Kontakta Maria Adelsköld

Ps. Jag själv då? Jag har tyvärr gång på gång ertappat mig själv med kejsarens nya kläder på. Men nu har paniken liksom parkerat jämte det goda humöret, det dåliga lokalsinnet och optimismen. Jag prenumererar numera på http://effektmagasin.se/ och har använt www.klimatkalkylatorn.se för att se vad vi själva faktiskt behöver göra hemma. För när dinosaurien dör, vill man ju inte att han med gipsade handen skriver ignorant på gravstenen. Ds

Fotocred: Paulina Westerlind

Tags: Hållbart_företagande