Christine Samuelson

Marknadsansvarig

Är organisering eller digitalisering den viktigaste framgångsfaktorn inom hälso- och sjukvård?

2019-jun-20 12:39:04

Digitalisering i kombination med kunskapsutveckling inom hälso- och sjukvård utmanar den traditionella organiseringen av densamma. Är det ledarskapet, digitaliseringen eller både och som är den viktigaste förutsättningen för att utveckla hälso- och sjukvården?Den traditionella hälso- och sjukvården är starkt präglad av industrialismens förfinade hierarkiska organisationsform där vi lärt oss att dela upp organisationer och sätta tydliga roll- och ansvarsgränser. Digitaliseringens intåg har möjliggjort en effektiviserad informationsdelning och ett distribuerat ansvarstagande där själva organiseringen av en verksamhet spelar en allt större roll. Förändringarna är omfattande och gäller både hur vi leder och organiserar verksamheterna, hur vi involverar patienter och närstående och vad som kan åstadkommas rent medicinskt. Kan nya organisationsformer, nätverksbaserade och kvalitetsinriktade accelerera transformationen till en mer hållbar och framgångsrik vård?

Eventet

  • Tid: tisdag 2 juli 2019 12:00 – 13.00
  • Ämnesområden: digitalisering, vård och omsorg
  • Plats: Teaterskeppet, Visby Gästhamn

Kom ihåg att favoritmarkera eventet i Almedalsappen och lägga till det i din kalender..

Kom och ta del av ett interaktivt event där vi delar Centigos och alla deltagares erfarenheter av att skapa en mer hållbar och framgångsrik vård.  

Välkommen! 

Är du inte i Almedalen men vill veta mer? Kontakta Hans Jonsson, vår hälso och sjukvårdsexpert, hans.jonsson@centigo.se

Kontakta Hans Jonsson

 Glöm heller inte att diskutera #businesswellness #digitalisering #ledarskap #organisationsutveckling #sjukvård samt att bjuda in fler som du tror kan vara intresserade av att diskutera det med oss! 

Tags: Digitalisering Business_Wellness Kollektivt_ledarskap Hälsa_Sjukvård almedalen2019