Sofie Andersson

Team lead and management consultant working with business transformations

Har du vad som krävs för att bli datadriven?

2020-maj-11 21:00:00

Att säga att AI, IoT och Machine Learning är de nya inneorden är att sparka in en dörr som det är svårt att komma ihåg när den sist var stängd. Idag vill alla bli datadrivna. Ditt företag vill med stor sannolikhet bli datadrivet. Men med mindre stor sannolikhet vet ditt företag vad det egentligen innebär att vara datadriven. Varför vill ni då bli datadrivna? Detta är en av tre frågor vi tycker att alla företag ska förhålla sig till innan man påbörjar arbetet mot att bli datadrivna. Vi börjar med den. 

Varför vill du bli datadriven? 

Det kan låta självklart men när det kommer till trender är det många som hoppar på tåget utan att riktigt veta varför. What’s in it for you?
 
Vill du kanske visualisera data för att identifiera nya kundgrupper, flaskhalsar i dina interna processer eller skenande kostnader? Vill du att en “bot” analyserar din data och hjälper dig att fatta bättre beslut? Eller kanske du inte vill behöva ta beslut överhuvudtaget utan vill lämna över det helt i maskinens händer? 

 Har du förutsättningar för att bli mer datadriven? 

Att bygga ett data warehouse eller en avancerad rapportlösning är inte detsamma som att arbeta datadrivet, men det är ett steg på vägen. En förutsättning för att nå hela vägen är att ha kompetenta medarbetare som både kan dataanalys och samtidigt förstår företagets affärslogik. 

En annan, minst lika viktig, förutsättning är att det finns strukturer i organisationen för att kunna ta tillvara på datadrivna insikter. Organisatoriskt krävs bland annat att medarbetare har ett tydligt mandat för när de kan och borde agera på insikterna, samt att det finns incitament för att ta bättre beslut.  Även den kulturella aspekten är viktigt för att lyckas ta tillvara på insikter. En prestigelös organisation som fokuserar på resultat och inte makt har lättare att ta ett beslut som kanske går emot chefens “magkänsla”. 

Kommer du någonsin att bli datadriven?  

Har du kommit hit så vet du vart du vill, är nyfiken på vad framtiden kan erbjuda och du har en uppfattning om vilka utmaningar ni kommer möta på vägen.  Om du vill realisera din vision och se till att utmaningarna inte blir oöverkomliga hinder, då är våra bästa tips:    

1. Ta fram en tydlig målbild som visar vad ni vill uppnå och se till att ledningen aktivt stöttar och står bakom målbilden  

2. Se till att det löpande drivs en målgruppsanpassad dialog med berörda intressenter för att hantera deras behov och förväntningar  

3. Ha ett engagerat och dedikerat team som driver och tar ansvar för att förverkliga förändringsresan  

Som nämndes i inledningen finns det nog få företag som inte redan har påbörjat arbetet mot att bli mer datadrivna, men det är aldrig för sent att ta ett steg tillbaka för att svara på varför ni gör detta och om förutsättningarna finns där. Vi är övertygade om att i princip alla företag i någon utsträckning kan nå nya nivåer genom att aktivt arbeta med data, men samtidigt är det viktigt att vara medveten om att konsekvenserna kan bli dyra om det görs av fel anledning och på fel sätt. Med ett tydligt svar på dessa frågor är vägen mot att bli datadrivna betydligt enklare. 

Tags: Digitalisering Data Quality Digitala_samhällsrevolutionen IT sourcing