Headless Commerce – Framtidens E-handel

Vad är det senaste inom e-handel och hur ska man bygga en e-handelsplattform för att nå ut till kunder i nya kanaler? I det här avsnittet av Centigopodden träffar jag Viktor Bjerre från Perpello för att diskutera Headless Commerce.

 Till Centigopoddens senaste avsnitt

E-handeln växer stadigt

E-barometern, en undersökning utförd av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research om den svenska e-handelns utveckling, prognosticerar att e-handeln kommer att omsätta 77 miljarder kr år 2018. För företag innebär denna utveckling att man behöver förbereda sig på att möta kunderna i flera olika kanaler för e-handel.

Traditionell e-handel tar sig idag ofta formen av en hemsida som är mer eller mindre mobilanpassad. I en värld där tekniken har stort fokus och förändring sker allt snabbare blir kraven på e-handeln högre. Det går inte längre att veta var det framtida kundmötet kommer ske, kanske är det på en hemsida, i en app eller via en röstassistent.

I det här avsnittet förklarar Viktor Bjerre från Perpello hur dels hur man traditionellt byggt en e-handel samt hur man med hjälp av Headless Commerce kan göra sin e-handel mer flexibel och tillgänglig för att möta sina kunder i fler kanaler.

Vad är Headless Commerce?

Om en e-handel vill synas i olika kanaler, exempelvis på en hemsida och genom en röststyrd assistent, kommer en traditionell plattform inte att kunna ge kunden samma innehålls- eller produktinformation i båda kanalerna. Detta då informationen är hårt kopplad till hur den presenteras för kunden. För att lösa problemet måste samma information presenteras en gång för respektive kanal vilket leder till en hel del dubbelarbete. För att slippa det och för att kunna ge kunderna uppdaterad information i flera kanaler kan man särkoppla informationen från hur den ska presenteras genom att använda en Headless Commerce-lösning.

Genom en Headless Commerce-lösning frikopplar du e-handelsplattformen från presentationen av information och skapar ett gränssnitt i form av API:er som kommunicerar med flera olika kanaler. Dessa kanaler får då tillgång till samma information och informationen behöver då enbart skapas och lagras på ett ställe. Kanalen får sedan själv välja hur informationen skall presenteras och en hemsida kan exempelvis hämta en bild och en produkttext att visa upp medan en röststyrd assistent enbart hämtar produkttexten och läser upp denna.

Har du fler frågor om e-handel och Headless Commerce? Tveka inte att kontakta Viktor Bjerre på viktor.bjerre@perpello.se.

Förklaring av e-handelsbegrepp

I avsnittet lyfter vi en del begrepp som är väl bekanta för e-handelsspecialister. Om du inte tillhör den skaran förklarar vi begreppen lite närmare här:

  • Headless commerce: Arkitektur där man separarerar skapandet av content och information från hur det presenteras.
  • PIM, Product information management: Hantering av produktinformation såsom text och bild och lagersaldo
  • CMS, Content management system: Hantering av bilder och texter, t.ex. en blogg/användarguide/kampanj-texter
  • OMS, Order management system: Hantering av order och betalningar.
  • API, Application Programming Interface: En specifikation av hur olika applikationsprogram kan använda och kommunicera med en specifik programvara

Till Centigopoddens senaste avsnitt

Vår ambition är att göra Sveriges kortaste affärspodd där du som lyssnar kan få en snabb inblick i de senaste affärs- och tekniktrenderna. Du hittar Centigopodden i någon av poddapparna i din telefon eller på Acast och Itunes. Trevlig lyssning!