Hur är det att börja på Centigo som nyexad student, och hur hänger allting ihop egentligen?

Det har snart gått två månader sedan jag klev in på kontoret för första gången och började min resa på Centigo. Min tid på bolaget har hittills varit otroligt spännande, och min förhoppning med detta inlägg är att ge dig en inblick i hur det är att börja på Centigo som nyexad student och förhoppningsvis inspirera dig också till att söka Konsultprogrammet!

Låt oss börja med mina förväntningar på Centigo innan jag började.

Själv hade jag inte någon vän eller bekant som tipsade mig om företaget utan jag såg en annons på Linkedin som sökte nyexade studenter till ett chefslöst managementkonsultbolag. ”Spännande” tänkte jag, ”Vad kan det här vara för något?”. Efter en snabbsökning om företaget och Konsultprogrammet så kändes det helt rätt. Enligt beskrivningen så var Centigo ett chefslöst, nätverksbaserat bolag där individens utveckling styrdes helt av egen ambition och vilja att utvecklas. Jag blev nyfiken på vilka projekt och kunder som Centigo jobbar med, på kollegorna och hur min utveckling faktiskt skulle kunna komma att se ut.

Så, hur hänger det ihop på Centigo egentligen?

En viktig punkt i Centigos fundament är ett kollektivt och nätverksbaserat ledarskap. Det finns alltså inga traditionella chefer. Istället läggs ansvaret hos individen att själv arbeta och utvecklas utifrån sin egen ambition – med gott stöd från ens kollegor. Stämningen på bolaget är lättsam och vänlig, och jag upplever att det inte finns några hinder att ta kontakt med vem som helst, oavsett senioritet eller tid på bolaget. Alla är väldigt öppna och tillmötesgående, vilket skapar en trivsam och familjär miljö.

Varje anställd har en medarbetaransvarig, eller MA, som hjälper till att planera ens långsiktiga utvecklingsplan och ambition samt stöttar i planeringen kring beläggning och uppdrag. Uppdragen utförs ofta i team, med en ”team-lead” som leder arbetet och ansvarar för leverans enligt beställning. Teamen består sen av konsulter med olika kunskaper och erfarenheter vilket gör varje projekt spännande och lärorikt.

Bolaget är verksamt inom ett antal affärsenheter (Business Units eller BU). Varje konsult tillhör ett BU och arbetar primärt inom den affärsenheten. Det ges dock möjlighet att engagera sig i andra områden och projekt baserat på ens eget intresse och tillgängliga uppdrag. På så sätt ansvarar man genom sina val av projekt i hög grad för sin egen professionella utveckling och inriktning. Ingen kommer tala om för dig vad du skall göra, utan det är ditt eget ansvar att räcka upp handen och säga ”jag vill”. Det finns gott om möjligheter på Centigo, och är man ansvarstagande och driven så är det en utmärkt plats att utvecklas på.

Som konsult på Centigo ansvarar man också för att bygga sitt personliga varumärke internt. Det är viktigt att förvalta sitt eget nätverk för att i framtiden bli plockad till spännande uppdrag med duktiga personer som man trivs extra bra med. Ett starkt personligt varumärke grundar sig bland annat i en förmåga att konsekvent agera professionellt, vara en lagspelare och leverera värde under press, samtidigt som man är trevlig, öppen och social.

Hur har min resa varit hittills?

Under mina första veckor på Centigo deltog jag tillsammans med övriga i min kull i ett introduktionsprogram. Vi fick en genomgång av Centigo som bolag, dess värdegrund och fick bekanta oss med många nya kollegor. Vi fick även ett längre case att lösa och presentera under tiden, samt deltog i en rad olika lärorika workshops och övningar för att förbereda oss inför rollen som konsult.

Sedan introduktionen har jag fått kliva in i flera olika lärorika projekt. Exempelvis har jag varit med och tagit fram en omvärldsanalys för betallösningar inom e-handel, jag har bidragit till framtagande av en betalningsstrategi för ett detaljhandelsföretag, hjälpt till med att skapa ett utbildningsmaterial inom ekonomistyrning för en bolagsstyrelse, samt suttit med i intervjuer med olika intressenter inom ett projekt rörande systemupphandling och implementation.

För att återkoppla till mina förväntningar inför min start; Centigo erbjuder otroligt härliga och professionella kollegor i en trevlig, prestigelös miljö. Bolaget lägger stort ansvar på en själv från första dagen, och ger en möjlighet att förverkliga sin egen ambition. Det finns alla möjliga typer av spännande kunder och uppdrag att engagera sig i, och det finns goda förutsättningar att navigera rätt och hitta det som man verkligen brinner för, även om man kanske inte vet det från första början.

Vill du också vara med och förverkliga din egen ambition tillsammans med oss på Centigo? Sök då Konsultprogrammet och tveka inte att höra av dig till oss!