Richard Kårström

Business Consultant

Hur förhindrar vi en oärlig onlineupplevelse?

2019-maj-22 13:54:08

Hemsökt av ett nyhetsbrev

Jag prenumererar sedan tre år tillbaka på ett nyhetsbrev men vill även minnas att jag då och då under dessa tre år avregistrerat mig från samma nyhetsbrev. Ändå äras jag fortfarande varje måndag 05:00 av ett litet plingande i telefonen av epost. Lite som ett urverk.

Vad beror detta på? Varför fortsätter jag att få detta nyhetsbrev trots att jag flera gånger avregistrerat mig från det?

Lite motvilligt (jag vill ju egentligen inte vilja erkänna att jag blivit lurad) har jag försökt att återskapa hur processen sett ut då jag avregistrerat mig och därmed också lurats gång på gång.

Darkpattern


Det vi ser i exemplet är att de två första alternativen kretsar kring en ”Opt out”, medans det tredje alternativet är en så kallad ”Opt in”. Det tredje alternativet lurar användaren med sin struktur av texten då den liknar den föregående.

Dark Patterns

Fenomenet kallas för Dark Patterns och är ett begrepp som myntades för ungefär åtta år sedan av UX-designern Harry Brignull. Brignull driver sedan ett par år sajten https://darkpatterns.org/ där han uppmärksammar olika företag och tjänster som använder sig av just fulspel som detta.

Enklast förklarat handlar begreppet bland annat om att driva användaren till att acceptera, delta eller dela någonting personen normalt inte hade gjort ifall informationen presenterats på ett ärligt sätt. Med andra ord vilseleds användaren på ett oärligt och oetiskt sätt via designval och user experience.

 

Global uppmärksamhet

Nyligen introducerade senatorerna Mark Warner (D-Virginia) och Deb Fischer (R-Nebraska) ett lagförslag i representanthuset kallat DETOUR (Deceptive Experiences To Online Users Reduction).

Ett utdrag ur förslaget beskriver att det ska vara otillåtet för stora och publika onlinetjänster bestående av mer än 100 miljoner månatliga användare (exempelvis Facebook, Twitter och Google) att “designa, modifiera eller manipulera ett användargränssnitt med målet att underminera, förvränga eller försämra användarautonomi, beslutsfattande eller val för att erhålla samtycke eller användardata."

Och det är ju alltid något, även om jag gärna hade sett att detta implementeras med riktlinjer likt GDPR, där samtliga tjänster och företag som använder sig av detta beteendemönster blir skyldiga att betala böter.

Konsten att underminera och manipulera

Sedan internet låg i dess startgropar har tjänster använt sig av alla möjliga sorters fulknep och metoder för att håva in vår personliga data, våra medgivanden och göra det svårare att säga upp sig från tjänster. 

Det blev med andra ord en konst att underminera och manipulera våra val som konsumenter och privatpersoner ur ett vinstdrivande intresse. Det är absolut uppfinningsrikt och smart, men samtidigt är det en gråzon och oerhört oetiskt vilket skadar tilliten i längden.

Hur motverkar vi detta i våra arbetsroller?

Det är viktigt att vårt fokus ligger på att leverera ärliga och informativa användarupplevelser i klartext och därmed bidra till transparens och skapandet av tillit, att låta användaren göra sina val baserade på välinformerade insikter och upplevelser.

Detta är även extra viktigt i just dagsläget då mer och mer fokus landar på att användaren behöver känna en tillit till tjänsten just på grund av att det finns en uppsjö av oärliga tjänster där ute. Det vi då behöver göra är att driva ärligheten ett steg längre för att skapa en tydligare kontrast mellan vad som är rätt och fel.

"No legacy is as rich as honesty"

Det visar sig självt, om du har en bra tjänst så ska du inte behöva vilseleda människor till att stanna kvar i tjänsten eller investera vidare i den. Det är något som bör hända naturligt baserat på att du väljer att presentera din information på ett tydligt och ärligt sätt. Valet att använda sig av dark patterns är med andra ord ett sätt att erkänna för sig själv att en inte har den kvalitet som krävs för att stanna kvar i toppskiktet.

Vi på Centigo tar avstånd till dark patterns, som del i vårt UX- och designerbjudande väljer vi att leverera etiska, transparenta och användarvänliga upplevelser. Det är alltså en given komponent i våra processer, och den naturliga effekten av detta är att vi då stärker varumärken och tjänster på ett ärligt och positivt sätt.

Klyschigt men sant.

Tags: Customer_Experience UX-design Etik User_Experience