Så fungerar artificiell intelligens (AI) i praktiken

Under våren anordnade vi på Centigo en inspirationskväll där ämnet var Artificiell Intelligens (AI). Detta "buzzword" pratas det flitigt om och många tror att det kommer att slå igenom i framtiden, andra menar att det redan är här. Vi började med att lyfta frågan: Vad är egentligen AI och hur kan det användas i praktiken? Till vår hjälp hade vi Lars Hamberg, VD för Gavagai, och Åke Freij från IBM.

AI är inget nytt. Begreppet myntades faktiskt redan på 50-talet av MIT forskaren John McCarthy. Däremot har vi nyare begrepp som förknippas med AI, såsom maskininlärning, djupinlärning och neurala nätverk.

”Syftet med AI är helt enkelt att efterlikna hur människans hjärna fungerar."

Här är en bra film som på ett bra sätt beskriver vad som menas med AI
Den här videon förklarar, på ett pedagogiskt sätt, allt du behöver veta om AI för att kunna hänga med i diskussioner. Har du alltid undrat Vad är AI? Sluta undra och titta på det här klippet.


 

Hur ska vi förhålla oss till AI?
Den stora frågan är hur vi ska förhålla oss till denna nya teknik och om AI kommer att vara applicerbart på alla företag? Lars Hamberg från Gavagai lyfte det faktum att mängden data fördubblas vartannat år. Denna explosion är långt över vår kapacitet att hantera utan hjälp av ett AI som på ett effektivt sätt kan samla information om vad kunder tycker och tänker om en viss produkt eller tjänst. Detta är ett intressant område att utforska inom Customer Experience Management.

När är AI bättre än en mänsklig resurs och tvärtom är en annan fråga som många ställer sig.
På den frågan hade Åke Freij från IBM ett bra svar. När IBM’s AI (Deep Blue) vann över världsmästaren i schack 1997 trodde många att människan var uträknad. Men idag är inte den bästa schackspelaren ett AI. Den är inte heller en människa. Den bästa schackspelaren är en kombination av artificiell intelligens och mänsklig intelligens. Att utgå ifrån denna kombination är ett tips vid implementering av AI i en verksamhet. Se AI som ett komplement till det mänskliga arbetet.

Vi på Centigo tycker att AI är spännande och vi kommer fortsätta att utveckla och dela kunskap inom området. Läs gärna vårt blogginlägg om de medarbetare som nyligen besökte Tokyo för att lära sig mer om AI.

Om du har frågor eller funderingar, kontakta gärna mig.

Kontakta Oscar Kjellström

Oscar Kjellström
Konsult och verksam inom affärsområdet Change & Customer Excellence.