Hur påverkas förändringsledning av en agil omvärld?

2019-jun-17 10:11:28

Hur påverkas förändringsledning av en agil omvärld?

Fler och fler börja nu prata om agil förändringsledning - både hur det kan mappas mot agil utveckling men också hur förändringsledningen i sig kan vara mer agil. Förändringsledning fokuserar på människorna och de mjuka delarna i en förändring vs traditionell projektledning som fokuserar på de tekniska förändringarna. Förändringsledare stöttar med att ledsaga och förflytta individer, grupper och organisationer från nuläget till ett önskat börläge.

En titt i den agila backspegeln

Vad innebär att driva arbeta agilt? Under mina år som konsult har jag sett många tolkningar av vad det innebär att arbeta agilt. Det agila manifestet skrevs redan 2001 av några systemutvecklare och när de agila principerna började få fäste i olika utvecklingsprojekt var det många organisationer som sa att de jobbade agilt men ibland innebar det tex bara att ha ”daily stand-ups” och övrigt var traditionell vattenfall. Det är en resa att ställa om från vattenfall till agilt arbetssätt och den resan pågår fortfarande i många organisationer på olika sätt. Det finns tex några organisationer som nu implementerar SAFe ramverket (Scaled Agile Framework for Enterprises) på hela företaget medan några väljer att göra det i utvecklingsorganisationen. Varianterna är många med andra ord.

Finns det en ”silver bullet”?

Förändringledning är nu på samma resa som utvecklingsorganisationer varit när det gäller agilt arbetssätt. Den traditionella förändringsledningsmetodiken med faserna Preparing for Change”, Managing Change”, ”Reinforcing Change” (PROSCI) är vattenfall med en planeringsfas i början. Eftersom vi lever i en föränderlig värld och utvecklingen går snabbt är det mycket som inte stämmer när all planering är gjord och därför kan ett agilt arbetssätt passa bra även i förändringsledningsprojekt. Precis som för system utvecklingsprojekt/organisationer går det att anpassa de agila principerna och välja vilka bitar som används och hur. Vad passar i vår organisation? Kan en hybrid mellan vattenfall och agitl vara det bästa? Vad kan vara ett första steg? Kanske kan förändringsledningsbitarna göras med ett agilt angreppssätt trots att omgivningen är mer vattenfall? Det gäller att vara kreativ och som ansvarig för förändringsledning i projektet eller företaget fundera igenom vad vi vill åstadkomma med att ta ett agilt angreppsätt på förändringsledning och därifrån välja angreppsätt.

Hur påverkar ett agilt arbetssätt förändringsledning?

En viktig anledning till att applicera förändringsledning i projekt är för att säkerställa att de mänskliga förändringarna görs som krävs för att få ut ROI. Det kan tex handla om ett börja arbeta på ett nytt sätt och att göra det effektivt så snabbt som möjligt. Vare sig om det är vattenfallsprojekt eller agila projekt så behövs förflyttning av de mjuka bitarna göras och det finns behov av förändringsledning. Insatserna kan dock se olika ut och får anpassas från fall till fall vad som passar bäst. Om utvecklingsprojektet är agilt kan förändringsledning tex behövas tidigare då det blir inkrementella releaser istället för en ”big bang” på slutet. Det är inte säkert att förändringsledningen kan följa utvecklings iterationerna då det inte är säkert att varje utvecklingsiteration släpper funktionalitet som påverkar slutanvändarna. Om förändringsledningen i sig görs mer agilt och man väljer att börja arbeta i iterationer så kan det, beroende på vad det handlar om, både vara möjligt att arbeta med de olika faserna ”Preparing for Change”, ”Managing Change”, ”Reinforcing Change” (PROSCI) inom en iteration men det kan också vara lämpligt att man väljer ut delar att arbeta med inom en iteration. På frågan hur påverkar ett agilt arbetssätt förändringsledning är svaret ett det beror på!

Centigo har verktyg och kompetens att lotsa dig och din organisation med förändringsarbetet och därmed öka sannolikheten för att nå projektets målbild. Vi kallar det effektdriven förändringsledning. 

 

Tags: Projektledning Förändringsledning Effekthemtagning Agile