Johan Wallquist

Managementkonsult

Inkluderande diversifiering i praktiken: innovation och resultat

2019-okt-31 06:48:00

Framgångsforskning har hittat två gemensamma faktorer i högpresterande teams: mångfald och delaktighet. Det är komplexa och långsiktiga frågor men det finns metoder för att börja utnyttja de olika ohörda perspektiven och idéerna inom organisationen redan nu.
Vi löser inte dessa frågor idag men det är heller inte raketforskning. Genom en enkel förändring går det att få effekt redan nu: Mötesstruktur.

Genom att kombinera data och forskning med en enkel metod och teknik vill jag lyfta ett sätt som kan förbättra resultat, innovation och intern kultur - redan i morgon.

Två framgångsfaktorer

Det senaste decenniets framgångsforskning har försökt visa vad det är som gör att vissa bolag mer framgångsrika än andra, både ur ett finansiellt och innovativt perspektiv. Det är givetvis väldigt komplext men de har ändå kunnat dra slutsatsen att det finns två faktorer som ökar sannolikheten för framgång:

  1. Mångfald (medfödd/naturlig och förvärvad1)
  2. Delaktighet/inkludering

Access till fler och bättre idéer

Heterogena (mångfaldiga) och inkluderande teams överträffar könshomogena och mindre inkluderande grupper med i genomsnitt 50%2.

Det är mångfaldens mix av olika tankar och idéer (från olika perspektiv och erfarenheter), kombinerat med en lyssnande organisation (inkludering/delaktighet) som skapar dessa fantastiska resultat.

Att jobba med mångfald och en inkluderande organisationskultur må vara ett långsiktigt arbete, men det går att agera redan nu. Det räcker inte heller att bara ta in lite nya personer, det måste finnas en inkluderande struktur.

Börja med att inkludera alla som redan jobbar i organisationen!

Min rekommendation är att jobba långsiktigt kontinuerligt (rekrytering, ledarskap) men redan nu börjar öka din prestation genom att se till att du hör alla befintliga idéer från hela din organisation.
För att hjälpa ledare bli mer inkluderande och på så sätt skapa framgångsrika team, se till att ge dem verktyg som gör det möjligt för dem att lyssna på idéer från alla i rummet i alla fall.
Människor är olika och alla är inte bekväma med att sälja in sina idéer i grupp. För vissa är det lättare att få tänka lite längre, analysera och sen uttrycka sina idéer i en mer digital form. Se till att ta emot idéer och åsikter på ett transparent sätt.

Kom igång genom en enkel mötesstruktur:

  1. Starta möten genom att dela bakgrundsinformation och syfte redan innan
  2. Repetera bara syftet kort inledningsvis
  3. Sätt en huvudfråga i fokus i taget (bara "vad" eller "hur"-frågor)
  4. Låt sen deltagarna fundera själva och skriva ned idéer/åsikter. Inputen delas sen i ett transparent verktyg (helst digitalt, annars postits/whiteboard i värsta fall).
  5. När idéer/åsikter är samlade kan mötesledaren gå igenom och om nödvändigt förtydliga/kombinera med hjälp av gruppen.
  6. När beslut ska fattas kan nu alla perspektiv tas i beaktande och det går att rösta/lyfta fram rätt förslag baserat på hela gruppens input.

A voice to the unheard

När den ohörda får en röst, kommer den att bli mer engagerad i initiativen samtidigt som organisationen får fler och bättre idéer. De goda ekonomiska, kulturella och innovativa effekterna är precis runt hörnet #voicetotheunheard

Workshop! Vi vill gärna bjuda in dig som vill diskutera och lära mer om metoden och verktygen som kan användas för att omsätta detta i praktiken. Lämna din email för mer information och inbjudan till kommande workshop (gratis).

 ANMÄL INTRESSE (klicka här) 
Källor:
1. https://www.global-integration.com/blog/acquired-inherent-diversity-valuable/ 
2. https://www.gartner.com/smarterwithgartner/diversity-and-inclusion-build-high-performance-teams/ 

Läs mer om ämnet:
https://hbr.org/2019/03/when-and-why-diversity-improves-your-boards-performance 
http://www.talentinnovation.org/publication.cfm?publication=1400 
https://hbr.org/2013/12/how-diversity-can-drive-innovation 

Tags: Coachande_ledarskap Hållbarhet Nätverksbaserat_ledarskap Business_Wellness Kollektivt_ledarskap Organisational_Development Hållbart_företagande skills Ledningsgrupp