Jonas Ekman

Advisor in technology enabled business transformation

Innovationsångest? Digitalisering och innovationsbehov förändrar ledarskapet

2019-jun-18 16:49:38

Känner du innovationsångest? När digitaliseringen driver upp innovationsbehovet måste ditt ledarskap förändras.
Den snabba förändringstakten driver på behovet av innovation. Men vad krävs för att lyckas? Är det ny teknik, kundinsikter eller kreativa chefer som avgör utvecklingstakten? Vad måste framtidens ledare prioritera för att deras organisation ska hänga med? Hur kan stora etablerade organisationer undvika att de nya snabba företagen kör om i vänsterfilen?

Digitalisering och globalisering har möjliggjort att i stort sett vem som helst, när som helst, kan utmana samtliga branscher. Det dyker hela tiden upp nya innovationer som snabbt vinner mark, och de kommer också när man minst anar det. Att fundera på hur man ska agera som ledare i en stor etablerad organisation kan leda till ångest, innovationsångest. Vart ska man rikta sitt fokus? Är det viktigast att förstå kunden, samla insikter och att sen låta teknisk innovation möjliggöra det kunden efterfrågar? Eller är det möjligheterna i ny teknik som sätter agendan och tillgodoser behov som kunde inte ens visste att den hade? Eller är det snarare viktigt att chefer och ledare i en organisation har en kreativ kraft och förmåga, som inspirerar medarbetare till innovativa stordåd? 

Kom för att reflektera och diskutera tillsammans med oss! Digitala ledare gästar och delar sin åsikt, Centigo utmanar med inspirerande perspektiv och du som kommer för att lyssna får göra din röst hörd.

Eventet

  • Tid: Måndag 1 juli 2019 13:00 – 14.00
  • Ämnesområden: teknik, innovation och ledarskap
  • Plats: Teaterskeppet, Visby Gästhamn
  •  

Kom ihåg att favoritmarkera eventet i Almedalsappen och lägga till det i din kalender..

Kom och ta lärdom av Centigos, våra inspirationstalares och varandras erfarenheter av framgångsrikt företagande och affärsutveckling. 

Välkommen! 

Är du inte i Almedalen men vill veta mer om Business Wellness? Kontakta Jonas Ekman, managementkonsult och rådgivare inom Technology enabled Business Transformation, jonas.ekman@centigo.se

Kontakta Jonas Ekman

 Glöm heller inte att diskutera #framtidensföretag #innovation #businesswellness #entreprenörskap #organisationsutveckling samt att bjuda in fler som du tror kan vara intresserade av att diskutera det med oss! 

Tags: Digitalisering Innovation Entreprenörskap almedalen2019