Kan nya organisationsformer accelerera transformationen till en mer hållbar och framgångsrik vård?

Den traditionella hälso- och sjukvården är starkt präglad av industrialismens förfinade hierarkiska organisationsform, där vi lärt oss att dela upp organisationer och definiera tydliga roll- och ansvarsgränser. Digitalisering i kombination med ledarskapsutveckling inom hälso- och sjukvården utmanar den traditionella organiseringen av densamma. Är det ledarskapet, digitaliseringen eller både och som är den viktigaste förutsättningen för att utveckla framtidens hälso- och sjukvård?

ogranisatiorska förflyttningar

Från hierarkisk rollstruktur

Vi samlade ett femtiotal av Sveriges ledande profiler inom hälso- och sjukvården för att diskutera frågan under Almedalsveckan 2019. Det var ett interaktivt möte med modererade dialoger runt olika bord och svar på frågor med hjälp av realtidsapplikationen Mentimeter.
87% av deltagarna ansåg att svensk sjukvård befinner sig i den tredje kvadranten: Storskalig produktion med tydliga hierarkier, en organisationsform sprunget ur pre-industrialismens sätt att organisera sig med influenser från både kyrka och militär. Ett utmärkt sätt att organisera sig när man vet vad som skall produceras och när.

Till process- och nätverksorienterad kultur

Digitaliseringens intåg har möjliggjort en effektiviserad informationsdelning och ett distribuerat ansvarstagande där själva organiseringen av en verksamhet spelar en allt större roll. Förändringarna är omfattande och gäller både hur vi leder och organiserar verksamheterna, hur vi involverar kunder och medarbetare. 60% av mötesdeltagarna ansåg att det behövs en förflyttning mot tjänsteorienterad produktion i den svenska vården med en process- och nätverksorienterad kultur för att kunna bemästra de utmaningar vi står inför. Samtidigt ville även 31% av de medverkande se en förflyttning mot den digitala, agila produktionen med en entreprenörskultur.

mintimeter

Framgångsfaktorer

I frågan om vad som är den viktigaste framgångsfaktorn av organisering och digitalisering var det en övervägande majoritet som svarade organisering. Under en interaktiv diskussion lyftes faktorer som information, ledarskap, förändringsledning, delaktighet och kvalitetsmått samt uppföljning som kritiska för att svensk sjukvård ska transformeras till mer hållbar och framgångsrik. Bland de medverkande uttrycktes en längtan efter att komma närmare patienten, att våga testa nytt och att ta hjälp av teknik för att till exempel underlätta administrativt arbete.
Det finns många för- och nackdelar med de olika organisationsformerna där vissa passar en verksamhetslogik bättre än andra, men en sak kan vi med säkerhet konstatera och det är att den digitala framtiden kommer kräva mycket mer av vårt ledarskap.

Fortsätta dialogen

Vilka nycklar tror du det är som accelererar vården till en mer hållbar och framgångsrik vård? Vi är nyfikna på att höra dina tankar och erfarenheter och berättar gärna mer om våra insikter. Hör av dig så pratar vi mer.

Hans Jonsson: hans.jonsson@centigo.se

My Westberg: my.westberg@centigo.se