Rebecka Birgersson

Managementkonsult och AI-specialist

Kom igång med AI – fyra enkla steg!

2018-feb-05 10:30:00

Det skrivs otroligt mycket om AI just nu och flera artiklar målar upp en dramatisk bild av hur ”maskinerna” kommer att ta över våra samhällen och arbeten. Många talar om en ”AI revolution” och likställer den med intåget av elektriciteten. Och visst är det något stort som är på väg att hända – samtidigt som många organisationer känner att de har händerna fulla bara med att uppdatera sin hemsida. Men det är inte så svårt eller komplicerat att komma igång som det kanske verkar!

Den till viss del hotfulla bild som målas upp i media gör att det hos många finns ett motstånd till AI. Den enorma informationsvåg kring ämnet kan dränka oss och göra att vi istället tar avstånd från området. Det är fullt förståeligt att vissa känner en oro kring hur de ska kunna hantera dessa högteknologiska lösningar när de har fullt upp med sina nuvarande digitala projekt.

Vad är då AI? Jag håller mig till den generella definitionen där termen AI idag ses som ett samlingsnamn för tekniker och verktyg som hjälper oss att automatisera uppgifter genom att delegera beslutsfattande till programvara.

Så behöver du ens bry dig om AI, om du som företagsledare känner att det räcker med digitalisering som det är? Svaret är JA. Du kan ignorera AI-hypen, men se till att du inte ignorerar det faktum att en stor förändring håller på att ske på hela marknaden – och att den förändringen drivs av AI.

Tekniken är inte så svår som det verkar

Att komma igång med AI innebär inte att man som företag behöver göra jättestora investeringar för att helt och hållet digitalisera t.ex. sin kundtjänst såsom SEB gjort genom inköp av IPsofts tjänst Amelia eller att en massa personer med AI-kompetens behöver anställas.

Det finns en uppsjö av enklare molnlösningar som är lätta att komma igång med. Tekniken finns redan där. Den är lättillgänglig och ofta relativt billig. Snarare än att implementera själva lösningarna brukar det svåra istället vara att våga testa och skapa en accepterande kultur som tillåter att medarbetare experimenterar med ny teknik.

Jag kan inte annat än hålla med Martin Börjesson, tidigare CIO på danska DSB, som i en artikel säger såhär:

AI är inte bara en fråga om ny teknik. Min erfarenhet är att organisationer som lyckas med sina AI-projekt är sådana som är nyfikna och intresserade av hur de här teknikerna påverkar samhället i stort och vad de innebär för kultur, politik och ekonomi”.

Så hur gör du? Här kommer lite tips för att komma igång!

1. Våga tänka teknik först… och googla!

I grunden gäller det att ändra sitt tankesätt när man möter nya utmaningar eller uppgifter. Istället för att kanske fråga någon kollega om hjälp eller boka in ett möte för att diskutera saken, börja med att göra en inledande sökning på nätet kring vilken teknik som skulle kunna hjälpa till att lösa ditt problem.

2. Delegera mindre uppgifter till programvara!

Delegera uppgifter och beslutsfattande till en programvara som i många fall gör detta bättre än vad du själv kan göra. På så sätt kan du fokusera på andra mer värdeskapande aktiviteter.  Om du t.ex:

  • Behöver skapa en logotyp för en marknadsföringskampanj eller ett event? Testa att använda Logojoy.
  • Vill testa vilken annons som fungerar bäst för er marknadsföring? Testa Adclouds automatiserade A- och B-testning.
  • Vill effektivisera er kundsupport? Ta hjälp av Microsofts tjänster för att enkelt skapa en chatbot på er hemsida.
  • Har genomfört en kundundersökning och har svårt att hantera alla svar? Utnyttja Gavagais tjänster för textanalys.

3. Fundera kring vilken data som driver beslutsfattande

Det har nog inte undgått någon att AI baseras på data och trivs som bäst när det finns en tydlig uppgift som ska utföras och som baseras på en stor mängd data. För att förstå hur vi kan använda AI för att uppnå en effektivisering krävs att vi förstår vilken data det är som driver besluten i våra processer.

Låt mig ge dig ett exempel: Besluten om vilka aktiviteter ett företag ska satsa på för att öka kundnöjdheten baseras på svaren i den årliga kundnöjdhetsundersökningen. Detta innebär att enkätdata från undersökningen driver beslutet. Här skulle t.ex. kategoriseringen av alla inkomna svar kunna delegeras till ett AI som inom loppet av några minuter kan kategorisera och genomföra en första analys av tusentals svar. Eftersom att AI gör detta snabbare än en människa leder detta till att företag kan fatta beslut snabbare.

4. Välj ut ett processteg

Så snart du inser vilket eller vilka steg i en process som mer eller mindre handlar om dataanalys så har du identifierat en uppgift som skulle kunna delegeras till ett AI. Nyckeln till framgång är dock att skynda långsamt och börja med att välja ut ett steg i processen och implementera AI. Det ger en begränsning av uppgiften och gör det enklare att mäta förbättringen.

Sådär! Bara genom att förstå vilka delar i era processer som baseras på insamlade data samt våga ta hjälp av teknik för att lösa dagliga uppgifter så har ni tagit steget mot att introducera AI inom ert bolag. Ni har även sått ett frö för en kultur som är mer tekniktillåtande och redo för att introducera AI i en större skala längre fram.

Tags: Nydanande_teknik_och_affärsmodeller AI