Livsmedelsbranschen i förändring – i pandemins spår

Livsmedelsbranschen har under de senaste åren upplevt ett allt större tryck att förändra hur mat produceras och tillgodose nya krav på såväl enskilda ingredienser som färdiga livsmedel. I Sverige är branschen relativt homogen och bland de cirka 4 500 livsmedelsföretagen finns det flera exempel på företag vars produktion har varit densamma under flera decennier.

Även om modernisering har varit på agendan ett tag kan det mycket väl vara så att när vi i framtiden ser tillbaka på denna tid så var det veckorna i mars 2020, då Covid-19 slog till i Sverige, som blev den vågbrytare som skiljde ut framtidens vinnare. För vi tror nämligen att vinnarna kommer att finnas bland dem som förstår sina konsumenters behov, anammar möjligheterna i ny teknik och bejakar hållbar tillverkning.

Kundnära

En konsekvens av Covid-19-pandemin var att inte bara enstaka konsumenter försvann utan att hela affärsområden slogs ut. Flera livsmedelsföretag förstod då att de var för långt ifrån sina konsumenter, oftast förlitandes på externa säljkanaler för att nå dem. Avsaknaden av data och analysverktyg över kunder, dess beteende och vilka konsumentmönster som fanns blev akut uppenbart. Plötsligt fick ”digital omvandling” en mycket konkret betydelse och vi ser nu företag som i högre grad strävar efter att nå sina konsumenter direkt för att på vis inte bara nå sina kunder genom nya kanaler utan också kunna samla in data om deras konsumtionsmönster. ”Big data” ökar i betydelse och även dess spåranalysverktyg som gör att man kan dra rätt slutsatser.

Ny teknik

Att tillverka samma vara år efter år fungerar bra om just den varan är den som kunden efterfrågar. Men upplevelsen våren 2020 blev omvälvande. I takt med att konsumtionsmönster förstås allt bättre kommer kraven på en mer flexibel produktion med kortare ledtider. Med hjälp av robotics och artificiell intelligens blir produktionslinor enklare att underhålla och mer flexibla bland annat genom att underleverantörer integreras i den dagliga produktionen. Detta ökar förmågan att snabbare svara upp mot förändringar i konsumtionsmönster utan att för den skull cementera nya produktions- och leveranskedjor som sedan blir svåra att ta sig ur den dagen då behovet upphör. Inom branschen kallas detta IndTech (Industrial Technology) och vi ser hur dess betydelse ökar de närmaste åren.

Hållbarhet

Inom Centigo har vi mångårig erfarenhet av hållbart tänkande genom vårt synsätt ”Business Wellness”. Därför är det för oss extra inspirerande att uppleva hur allt fler konsumenter efterfrågar hållbarhet även inom livsmedelsbranschen. Kraven ökar på större transparens kring var maten vi äter kommer ifrån, vilken påverkan på miljön olika ingredienser har och hur pass hälsosamma produkterna egentligen är. Till detta kommer höga krav på renhet vid produktionen samt att leveranserna till butikerna sker på ett hållbart sätt.

Sammanfattningsvis, livsmedelsbranschen skakades om, likt så många andra branscher, då Covid-19 slog till. Men ur denna omskakande upplevelse ser vi nu ett ökat fokus på att komma närmare kunderna, öka flexibiliteten för att bättre hantera allt snabbare krav på omställning samt ett accelererat behov av hållbarhet. Det är och förblir en spännande bransch och vi på Centigo är tacksamma för det förtroende vi har hos våra kunder att vara med och hjälpa dem i denna omställning.

Jag vill veta mer om Business Wellness

Kontakta Lars Narvselius