Klara Levin Stensson

Managementkonsult

Medarbetarskap på Centigo

2019-okt-04 09:55:46

Mina tidiga tankar

Medarbetare var en viktig del för mig när jag skulle börja söka jobb efter examen. För mig är det oftast de medarbetare jag har haft som genomsyrat minnen från tidigare arbetsplatser. Redan för ett par år sedan, när jag kom i kontakt med Centigo för första gången, fick jag ett härligt bemötande och en bra magkänsla efteråt. Det räckte just då för att jag skulle minnas företaget och senare vilja söka mig dit för mitt första jobb.
Mina tankar handlade mycket om min förhoppning om att själv få vara en medarbetare med stora utvecklingsmöjligheter. Jag ville också att det skulle finnas en förväntan på mig att ta ansvar för mina egna målsättningar. Det jag inte hade reflekterat över i samma utsträckning var vad jag själv skulle kunna bidra med till andra och hur de i sin tur skulle kunna hjälpa mig. Jag såg mig nog (utan att egentligen vilja det) mer som en isolerad ö, redo att ta mig an arbetslivet.

En upplevelse över förväntan

Under mina första veckor har jag fått en bra känsla av vad jag upplever kännetecknar medarbetarskapet på Centigo. Det går att summera i tre ord; människor, gemenskap och inspiration.

Jag upplever att människor på Centigo tillåts vara sina unika jag, och på så sätt undviker att bli stöpta in i en viss form. För det jag inte hade gynnat varken individer eller företaget i stort. Delade värderingar är tillräckligt för att skapa samhörighet, medan mångfalden bland människor skapar en färgstark miljö.

Gemenskapen som finns bland medarbetarna på Centigo tar sig uttryck på mer än ett sätt. Engagemang och vilja att hjälpa till tas tacksamt emot. Även jag som ny känner redan att jag kan bidra på flera sätt. Att gruppera sig kring ambitioner istället för klassiska avdelningar skapar en naturlig gemenskap utefter intresse och målbild.

Inspiration är något jag nästintill känt i överflöd under de här första, nästan sex veckorna. Hela Introduktionsprogrammet har präglats av en positiv och lärande miljö. De erfarenheter som många medarbetare har delat med sig av har inspirerat mig och givit mig perspektiv på allt jag faktiskt har möjligheter att göra.

Medarbetarna på Centigo har hittills, utan tvekan, varit den starkast bidragande faktorn till hur laddad jag känner mig inför framtiden! 

 

Tags: Växthus_för_människor Karriär Konsultprogrammet