Men det där var ju min ide!

2017-apr-20 10:38:11

thenursery_se.png

Ja, så har säkert många tänkt. Åtminstone jag - Johan Aurell

Ta Spotify som exempel, det var ju inte så att deJohan Aurell_Centigo_Meetr-1t var så svårt att tänka ut att folk nog skulle vilja ha tillgång till all världens musik med ett enkelt knapptryck. Så varför gjorde då ingen det? - Jo, för idéer är enkla och genomförande är svårt.

Detta är historien om alla fantastiska idéer som nästan blev av och hur vi tillsammans kan ändra på det.

Det råder ingen brist på kreativa idéer där "ute". De bästa idéerna är ofta rätt uppenbara och inte så komplexa till sin natur Ofta tänker man att det är något man inte förstår för det verkar så uppenbart och man ställer sig frågan - varför har ingen gjort det tidigare?

De bästa idéerna kommer ofta från att applicera något som har varit framgångsrikt i en bransch, till en helt annan typ av bransch och verksamhet, men med snarlika förutsättningar. Där potentialen är högre.

Så varför är det då så få idéer som verkligen realiseras eller prövas? Och varför är det så sällan något av de företag som verkligen borde ha de rätta förutsättningarna för en specifik idé som blir de som tillslut försöker sig på den?

De flesta idéer kräver specifika förutsättningar för att fungera t ex om du har en idé om att revolutionera en viss banktjänst så är det av lite eller inget värde för dig om du själv inte äger eller är ledare i en bank. Åtminstone blir det mycket svårare.


I denna fas stoppar 90% av de bästa idéerna.
De kommer helt inte fram till de personer som verkligen har det rätta förutsättningarna att göra något med den. Idéer måste struktureras, visualiseras och bevisas för att få möjlighet att bli realiserade. De måste förstås av de ledare, i företag eller politiken, som slutgiltigt ska ta beslutet. Finansiella resurser brukar inte vara problemet, snarare en brist på ägandeskap i frågan, incitamentsmodeller och förmåga att allokera företagets nyckelpersoner. Alla är så upptagna att köra mot uppsatt mål (oavsett om det målet leder ut över avgrunden) och har inte tid att bli distraherad av något annat. Oavsett hur lysande det måhända är.

Även de mest uppenbara, enkla och självklara idéerna behöver tyvärr ofta få godkänt från den absolut högsta ledningen för att över huvud taget kunna testas. Det är detta som kallas byråkrati.

Det beror på att de bästa idéerna ofta kräver ett korsfunktionellt genomförande i företaget. På tvärs med hur företaget fungerar. Och så är de flesta företag inte riggade. Så därför finns ingen som kan eller vågar ta beslutet förutom den högsta ledningen. Även om det kan röra sig om en mycket liten sak. Här slutar 50% av de resterande 10% av de idéer som var kvar sen tidigare.

  • Även de mest uppenbara, enkla och självklara idéerna behöver tyvärr ofta få godkänt från den absolut högsta ledningen för att över huvud taget kunna testas.
  • Resultat av allt detta är att de rätta idéerna väldigt sällan presenteras för de rätta personerna med rätta förutsättningarna för specifikt denna idé (kapital, mandat eller i rätt bransch).

Detta är anledningen till att vi på Centigo har startat affärskonceptet www.thenursery.se.

Vår mission är att se till att bra idéer får möjlighet att testas. Att ge er förmåga att genomföra parallella sidospår. Att våga testa. Vi arbetar och investerar med affärskoncept i syfte att få dem att bli så enkla som möjligt att ta beslut kring. Vi ser oss själva mer som en affärspartner än rådgivare.

Johan Aurell
Partner, Centigo

 

Tags: Mötesplatser Aktivitetsbaserat Affärsutveckling Delningsekonomi


Liknande artiklar

No tag present