Morgondagens offentliga sektor

Vilket är det gemensamma offentliga samhällsansvaret och vad händer om och när andra aktörer än stat, kommun och region tar över delar av detsamma? Vad kan vi förvänta oss av våra samhällsfunktioner och vilken roll vill vi att den privata sektorn skall ta och tillåtas ta? Dessa frågor är högaktuella idag när digitaliseringen av verksamheter går i en allt högre takt och inte minst med tanke på Covid19. För att offentlig sektor på långsikt skall kunna möta och hantera denna frågeställning behöver de vara visionära och aktiva i sitt arbete med sin verksamhetsstrategi och informationshantering. Att våga ta tag i utmaningar kring hur det är att leda organisationer utifrån värderingar, ifrågasätta cementerade roller och ansvarsbeskrivningar och möjliggöra en miljö för lärande organisationer. 

För att det offentliga Sverige skall kunna möta nya digitala krav och leva upp till de förväntningar medborgarna har behöver vi arbeta med den digitala kundresan och undersöka hur den ser ut för olika samhällsgrupper. Genom att belysa gränssnittet mellan medborgarna och den offentliga sektorn och tydliggöra vilket ansvar och val vi som medborgaren har för vår egen utveckling kan vi utveckla en konstruktiv medborgardialog och möjliggöra ett modernt och uppdaterat samhällskontrakt.

Business Wellness perspektiv

För att kunna uppnå en hållbar dialog i vår samhällsutveckling behöver vi vara överens om vad vi menar med hållbarhet. Vilka krav kan vi ställa på offentlig sektor och på de privata aktörerna. Vi menar att ett över tid hållbart samhälle behöver vila på ett antal parametrar, inte endast hållbarhet ur ett miljöperspektiv. En organisation behöver ha en helhetssyn som eftersträvar ett effektivt samspel mellan organisations element och perspektiv, ett engagerande syfte, ett långsiktigt perspektiv på sitt värdeskapande, en tydlig fokuserad riktning, våga utvecklas genom systematisk innovation, ha en dynamisk styrning och ett momentum i sin förflyttning över tid, möjliggöra ett ledarskap som ger full effekt och en förmåga att hitta balansen att kunna hantera dessa perspektiv. Vi kallar detta Business Wellness.

Vill du veta mer om Centigos erbjudande inom offentlig sektor, kontakta Hans Jonsson eller Johan Högne.