Jesper Henriksson

Managementkonsult

När jobbet handlar om mer än pengar

2018-okt-29 18:19:25

Dagens unga sägs vara svårare än någon tidigare generation att tillfredsställa på jobbet. Löneförhöjning, karriärutveckling och ett djupare syfte efterfrågas på ett tillsynes orimligt sätt. Pressen på arbetsgivare har aldrig varit större och det blir allt tydligare att ”the million dollar question” handlar om hur lojalitet och engagemang skapas bland unga nyanställda.

I slutet av september var jag på min första resa med Centigo – en årlig insirationsresa som görs om och endast om någon tar tag i det. Känner ingen för att driva projektet att arrangera en inspirationsresa så blir det ingen. Ambitionen måste finnas där för att det ska bli av.

Jag själv blev färdig med mina studier för knappt två år sedan och har genomgående under min studietid älskat aktiviteten och Go’et som finns inom studentlivet. Det är som att studentlivet använder ett förstoringsglas genom vilket allt Go fokuseras till enorma kraftsamlingar som görs för att man vill vara med där det händer helt enkelt. Detta leder till att helt galna aktiviteter görs som kräver tusentals timmars jobb – inte för att studenterna får betalt, men för att det är gött att vara en del i att skapa ett starkare Vi. Helt utifrån eget driv dras enorma initiativ igång – ambitionsdrivet skulle man kunna kalla det. Det är dessa initiativ som ex-studenter ser tillbaka på och minns studietiden med stor nostalgi.

Jag tror inte att folk säger att studenttiden var deras bästa tid i livet för att de hade mycket tid över, för att det var slappt eller för att de festade mer än någonsin annars. Jag tror att det är sammanhållningen i samband med studietidens ideella engagemang som gör att många tycker att studenttiden var den bästa tiden i deras liv – dvs när de var en del i att skapa ett starkare Vi.

När samma människor sedan flyttar ut i arbetslivet börjar de helt plötsligt få betalt för saker de gör – i synnerhet för sådant som är utöver det vanliga. Incitamenten börjar då verka mot att man gör det man får betalt för. Samma personer som tidigare frodats i en ideell miljö slutar nu göra saker för att vara med och skapa ett starkare Vi – för det finns ju inget Vi att förhålla sig till.

Vi:et är den enskilt starkaste anledningen till att jag började jobba på Centigo, och är också den främsta anledningen till att jag trivs så bra idag. En stor del av detta är de events och aktiviteter som alla kollegor styr upp. Och då är det inte att någon styr upp något som räknas, utan på sättet som det görs på – med värme och med omtanke. Lite som när någon bjuder på middag eller anordnar en fest. Man gör det för att skapa en härlig gemensam stund för att stärka Vi:et i gruppen.

Och inspirationsresan då? Den var helt fantastisk och innehöll stora mängder inspiration från flera företagsbesök på startups som utmanade sina respektive branscher. Men framförallt så var den anordnad på ett sätt som lämnade rum för att stärka oss som grupp – det gillade jag.

//Jesper Henrikson

Tags: Växthus_för_människor Karriär