Daniel Wangler

Expert inom Digital People Management

När tackade du din lönespecialist senast?

2019-jan-29 08:41:04

Är lönespecialisten på väg att dö ut och ersättas av en robot? Troligen inte. Jag tycker det är att underestimera hens kompetens och insats. Däremot kan automatiserade processrobotar (RPA) underlätta lönearbetet och effektivisera ett lönekontor. Den här bloggen är en hyllning till alla er som jobbar med löner därute.

Lönespecialist – ett otacksamt arbete

Att jobba som lönespecialist  är ett otacksamt arbete. För gemene man är lön lika självklart, och ointressant, som kaffemaskinen i fikarummet. Ingen bryr sig egentligen om vilket arbete som ligger bakom att det finns kaffe när man kommer till arbetet på morgonen. Funkar inte maskinen blir alla skitsura. Detsamma gäller lönen. Alla förväntar sig att lönen utbetalas i tid och är korrekt och så länge den gör det är det ingen som ens funderar över den. Men blir något fel (för lite) tar det hus i helvete. Uppror, nedringda telefoner, arga mail. Om man däremot får för mycket i lönekuvertet är det inte sällan väldigt tyst.

Varför lyssnar man inte på oss lönespecialister?

En lönespecialist jag träffade en gång i ett av mina uppdrag uttryckte det väldigt bra. Hon (ja, i de allra flesta fall är fortfarande en lönespecialist en kvinna) var ledsen och besviken över att verksamheten inte lyssnade mer på hennes och hennes kollegors tankar och erfarenheter. Varje månad hanterade lönekontoret löneutbetalningar för runt 20 miljoner. Kontoret hade utarbetat en stor mängd kontrollrutiner för att minimera risken att för mycket eller för lite lön betalades ut. Hennes bedömning var att detta sparade verksamheten runt 1 %, dvs 200’’ kr per månad, i för stora utbetalningar. Trots det såg de fel passera som de inte hade tid eller möjlighet att hantera. När detta påtalades uppåt i organisationen var det ingen som lyssnade. ”Varför lyssnar man inte på oss?”, undrade den frustrerade lönespecialisten.

Enorm kompetens hos lönespecialister

De lönespecialister jag har träffat genom åren har alla suttit inne med en enorm kompetens om verksamheten, ofta ner på enskilda medarbetares speciella behov. De har också lärt sig att utnyttja sina lönesystem till bristningsgränsen eftersom systemen oftast inte uppfyller alla de behov som de har på bevakning och kontroll. På ett lönekontor är rutinerna minutiöst utarbetade med ut- och in-pärmar och bevakningslistor, lokala Excel-listor och rutinbeskrivningar. Och alla jobbar häcken av sig för att få ut lönen i tid med så lite fel som det bara är möjligt med begränsade resurser. Och det utan att få ett endaste litet tack. När tackade du din lönespecialist senast?

Lönespecialisternas död?

Det finns de i min bransch som förebådar lönespecialisternas nära förestående död . Jag tycker det är att förringa den enorma kompetens som de besitter och det värde de, ofta i det fördolda, bidrar med i sina verksamheter. Visst, digitaliseringen kommer med tiden att medföra att hela yrkeskategorier försvinner. Chaufförer kommer inte att behövas längre då lastbilar och taxibilar kör sig själva, baristan i favoritkaféet är en robot och lunchhamburgaren tillreds och serveras av en samling intelligent maskiner. Kanske kommer det traditionella lönekontoret någon gång att kunna ersättas av robotar men för det kommer det att krävas långt mer intelligentare robotar än vad som finns idag – och imorgon.

Många av lönespecialisternas arbetsuppgifter kan dock redan idag utföras av enklare automatiserade robotar (RPA), framförallt sådant som är av just kontrollerande karaktär. Därmed kan man minska kostnaderna både som ett led av arbetstidsbesparing för lönespecialisterna och som en följd av minskat svinn i löneutbetalningarna.  I stället för att en lönespecialist ska lägga tid på att parallellkontrollera två listor, eller liknande, kan hen ägna sig åt den där sista procenten transaktioner som kräver just specialistkunskap. Robotiseringen gör inte lönespecialisterna överflödiga – tvärtom. Tack vara robotiseringen kan de verkligen arbeta som de specialister de är.

Låt oss hjälpa er

Vi på Centigo arbetar med en RPA-plattform som heter UiPath. Det är ett relativt enkelt verktyg som kan göra mycket komplexa rutinuppgifter. Vi kan hjälpa er hela vägen från initial processanalys fram till en färdig robot, och det behöver inte ens vara särskilt komplicerat , en pilot för en enklare process kan vara rullande på en vecka.

Vi kan hjälpa er att komplettera ert lönekontor med robotkollegor så att era mänskliga lönespecialister får mer tid över för sådant som ger mervärde för verksamheten och dess medarbetare.

Och just det, nu höll jag på att glömma: Tack alla lönespecialister där ute!

Tags: Digital_Transformation Digital_People_Management Robotics Automation