Felicia Bittmann

Managementkonsult

När värdegrunden spelar in

2019-sep-17 13:45:24

I skrivande stund har jag arbetat på Centigo i fyra veckor och har snabbt anpassat mig till det nya livet med jobbrutiner, kollegor och gratis kaffe. Arbetslivet känns därmed än så länge helt okej!

Under slutet av min studietid satte jag mig ned för att lista ut vad som var viktigt för mig på min kommande arbetsplats. Jag var helt enkelt tvungen att rannsaka mig själv för att förstå vad som är viktigast för att jag på lång sikt ska trivas. Efter långa funderingar landade jag slutligen i tre övergripande faktorer; gemenskap, frihet och balans.

 

Gemenskap, frihet och balans

 

Just gemenskap är något som alltid ansetts vara viktigt och därför kritiskt för att jag ska trivas och må bra på en arbetsplats. Det kvittar hur intressanta och stimulerande arbetsuppgifterna är - utan gemenskap så blir alla uppförsbackar brantare och tunga ryggsäckar tyngre.


Vidare menar jag att frihet är kritiskt för att på lång sikt bibehålla motivation och kreativitet. Frihet att ifrågasätta, frihet att utveckla, frihet att följa mina intuitioner och passioner.


Till sist fastnade jag även i balans, där flera polariteter behöver balanseras. Förutom balans mellan arbets- och privatliv syftar jag även på balansen mellan att göra det jag måste och det jag vill, prioritera jaget eller laget och arbeta med nya utmaningar eller rutiner.

 

Trots att jag endast har arbetat på Centigo i fyra veckor är detta faktorer jag dagligen stöter på i olika former. Balans möter jag i Introduktionsprogrammet som balanserar praktisk och teoretisk utbildning med aktiviteter för ökad gruppdynamik. Frihet visar sig i möjligheten att själv påverka inom vilket område jag vill utveckla kompetens eller vilka frågor jag önskar engagera mig inom. Slutligen har jag mött gemenskap genom genuina leenden och inkluderande kollegor från det att jag gjorde min första dag på Centigo.

 

Vad är viktigt för dig? 

Vill du bli min framtida kollega? 

Ansökan är just nu stängd och öppnar igen i september, hösten 2020. Vid frågor är du välkommen att kontakta oss på Konsultprogrammet@centigo.se 

Tags: Växthus_för_människor Karriär Konsultprogrammet