Er du klar for å lede i den nye digitale verden?

Posted by Centigo on 03.jul.2020 11:05:49

Av Mona Vestum og Johan Wallquist

Agil transformasjon – noe for min organisasjon?

Posted by Centigo on 02.jul.2020 23:03:32

Av Kim Petersen, Elisabet Håkansson og Therese Eriksson.

Tags: Strategi Agile Business_Transformation

Ut av krisen, inn med proaktiv drivkraft - bli morgendagens vinner

Posted by Centigo on 02.jul.2020 22:14:40

Bounce-back eller bounce-forward?

Skrevet av Victoria Rahlff og Ulrika Bernhoff

Nå er det full trøkk på omstilling til en ny normal, og hva skal styret og ledelsen da ha fokus på?

Mye har skjedd og vi lever i en uforutsigbar verden der ingen har endelige svar. Hva gjør man da? Avventer eller setter seil og retning? Vi tror på at proaktiv drivkraft alltid er en vinnerstrategi i seg selv, og selvfølgelig må kraften ha mål og retning. Den skapes gjennom læring og refleksjon av den perioden som nå er bak oss.

Tags: Strategi Agile Business_Transformation Corona Endringsledelse Ledelse Driftsmodell Styret

3 tips til mobilisering av endring

Posted by Centigo on 29.mai.2020 16:08:48

Hvordan stimulere eierskap og fremdrift gjennom endringsledelse?

Av Victoria Rahlff, Andreas Andersen, Victoria Done, Nadia Chakir og Tanima Szilassy

De fleste vet at kommunikasjon og kompetanseheving er viktige deler av endringsledelse. Men i mer komplekse endringsprosjekter er de bare en liten del av den store innsatsen som kreves for å lykkes med endringen fullt ut.

En suksessfaktor i disse tilfellene er å skape eierskap i organisasjonen ved å involvere ansatte i endringsnettverk, jobbe med målgrupper og ta hensyn til eksisterende strukturer som eksisterer for å skape langsiktig effekt.

Aksept og eierskap av en endring skapes ikke i lineære prosesser som kan styres og kontrolleres, men mere som virale prosesser der de riktige elementer i organisasjonen skal dultes og støttes i riktig retning.

I denne artikkel deler Victoria Done, Nadia Chakir og Tanima Szilassy sine erfaringer med praktisk mobilisering av endring ved bruk av organisasjonens eksisterende ressurser og strukturer. 

Tags: Endringsledelse

Change Readiness Assessment - Et kraftfullt verktøy for en vellykket endringsreise

Posted by Andreas Andersen on 25.mai.2020 19:02:37

Sara Mo er konsulent innenfor Change & Customer Excellence og forteller i denne artikkel om hvordan vi anvender verktøyet Change Readiness Assessment (CRA) i vår jobb med endringsledelse.

Kan du fortelle oss hva Change Readiness Assessment er?

Change Readiness Assessment brukes til å jobbe mer smidig og innsiktsdrevet med kommunikasjon i et endringsprosjekt. Enkelt sagt kan du si at Change Readiness Assessment er en temperaturmåling i virksomheten, hvor du får svar på hvor godt du har lyktes med endringsledelse og kommunikasjon. Dette gjøres ved å sammenligne svarene i din Change Readiness Assessment med hvor langt i endringsreisen du forventer at en viss målgruppe er kommet, på et gitt tidspunkt og etter en viss kommunikasjonsinnsats.

Informasjon om koronaviruset fra Centigo-kontoret i Oslo.

Posted by Andreas Andersen on 26.mar.2020 11:36:33

Centigo-kontoret i Oslo følger situasjonen med koronaviruset nøye. Vi følger med på informasjon fra offentlige myndigheter og tar anbefalinger til etterretning.