Andreas Andersen

Centigo Norge

Recent Posts

Change Readiness Assessment - Et kraftfullt verktøy for en vellykket endringsreise

Posted by Andreas Andersen on 25.mai.2020 19:02:37

Sara Mo er konsulent innenfor Change & Customer Excellence og forteller i denne artikkel om hvordan vi anvender verktøyet Change Readiness Assessment (CRA) i vår jobb med endringsledelse.

Kan du fortelle oss hva Change Readiness Assessment er?

Change Readiness Assessment brukes til å jobbe mer smidig og innsiktsdrevet med kommunikasjon i et endringsprosjekt. Enkelt sagt kan du si at Change Readiness Assessment er en temperaturmåling i virksomheten, hvor du får svar på hvor godt du har lyktes med endringsledelse og kommunikasjon. Dette gjøres ved å sammenligne svarene i din Change Readiness Assessment med hvor langt i endringsreisen du forventer at en viss målgruppe er kommet, på et gitt tidspunkt og etter en viss kommunikasjonsinnsats.

Informasjon om koronaviruset fra Centigo-kontoret i Oslo.

Posted by Andreas Andersen on 26.mar.2020 11:36:33

Centigo-kontoret i Oslo følger situasjonen med koronaviruset nøye. Vi følger med på informasjon fra offentlige myndigheter og tar anbefalinger til etterretning.