Centigo

Find me on:

Recent Posts

Er du klar for å lede i den nye digitale verden?

Posted by Centigo on 03.jul.2020 11:05:49

Av Mona Vestum og Johan Wallquist

Agil transformasjon – noe for min organisasjon?

Posted by Centigo on 02.jul.2020 23:03:32

Av Kim Petersen, Elisabet Håkansson og Therese Eriksson.

Tags: Strategi Agile Business_Transformation

Ut av krisen, inn med proaktiv drivkraft - bli morgendagens vinner

Posted by Centigo on 02.jul.2020 22:14:40

Bounce-back eller bounce-forward?

Skrevet av Victoria Rahlff og Ulrika Bernhoff

Nå er det full trøkk på omstilling til en ny normal, og hva skal styret og ledelsen da ha fokus på?

Mye har skjedd og vi lever i en uforutsigbar verden der ingen har endelige svar. Hva gjør man da? Avventer eller setter seil og retning? Vi tror på at proaktiv drivkraft alltid er en vinnerstrategi i seg selv, og selvfølgelig må kraften ha mål og retning. Den skapes gjennom læring og refleksjon av den perioden som nå er bak oss.

Tags: Strategi Agile Business_Transformation Corona Endringsledelse Ledelse Driftsmodell Styret

3 tips til mobilisering av endring

Posted by Centigo on 29.mai.2020 16:08:48

Hvordan stimulere eierskap og fremdrift gjennom endringsledelse?

Av Victoria Rahlff, Andreas Andersen, Victoria Done, Nadia Chakir og Tanima Szilassy

De fleste vet at kommunikasjon og kompetanseheving er viktige deler av endringsledelse. Men i mer komplekse endringsprosjekter er de bare en liten del av den store innsatsen som kreves for å lykkes med endringen fullt ut.

En suksessfaktor i disse tilfellene er å skape eierskap i organisasjonen ved å involvere ansatte i endringsnettverk, jobbe med målgrupper og ta hensyn til eksisterende strukturer som eksisterer for å skape langsiktig effekt.

Aksept og eierskap av en endring skapes ikke i lineære prosesser som kan styres og kontrolleres, men mere som virale prosesser der de riktige elementer i organisasjonen skal dultes og støttes i riktig retning.

I denne artikkel deler Victoria Done, Nadia Chakir og Tanima Szilassy sine erfaringer med praktisk mobilisering av endring ved bruk av organisasjonens eksisterende ressurser og strukturer. 

Tags: Endringsledelse