Er du klar for å lede i den nye digitale verden?

03.jul.2020 11:05:49

Av Mona Vestum og Johan Wallquist

Jeg leste en veldig interessant studie som viser at mange av dagens ledere ikke er rustet til å lede sine organisasjoner i fremtiden.

Digitalisering påvirker enkeltbedrifter, bransjer og samfunnet i et halsbrekkende tempo – noe alle ser ut til å være enige i. De fleste selskaper investerer tungt i innovasjon for å stå imot kjente og ukjente disruptører.

Det urovekkende er imidlertid at mange ledergrupper ikke synes å tro at de har de riktige ferdighetene til å lede i den nye digitale verden. I en bred studie med mer enn 4000 ledere fra 120 land *, så mener 82% at ledelsen må være teknisk kunnskapsrik (tech-savvy), men mindre enn 10% synes at deres ledergruppe virkelig har slike ferdigheter.

Utdaterte ferdigheter

Når vi i Centigo jobber med innovasjon med våre kunder og prøver å bygge nye forretningsmodeller i tradisjonelle selskaper, ser vi mye frustrasjon som skyldes strukturelle barrierer. Den gamle måten å administrere og organisere bedrifter på fungerer ikke i en raskt endrende digital verden. Vi må  kvitte oss med:

 - ovenfra og ned hierarkier

- rigide retningslinjer

- mangel på åpenhet og

- ledelse på detaljert nivå

Jeg håper at flere og flere ledere begynner å slippe til vår nye tids lederemed ny kompetanse samtidig med at de utdanner og forandrer seg selv: Det at en leder utviklet seg i det gamle regimet behøver ikke bety at løpet er over. Kontinuerlig endring er stikkordet her.

Det som trengs i fremtidens raskt endrende selskaper er demokratisert lederskap, der beslutninger og mandater ikke bare gis til noen få på toppen ... men til alle dem som er villige til å ta ansvar og lede. Bare gjennom kollektiv ledelse kan selskaper styres med den hastigheten som kreves.

Nye ferdigheter

Formelle ledere trenger ikke dele ut ordre lenger, de skal inspirere medarbeiderne og kommunisere visjonen på en troverdig måte. Ledelsen i fremtiden må være:

- Formålsdrevet (strategisk)

- Datadrevet (operativ)

- Inkluderende og samarbeidende

- Troverdig og empatisk

Evigvarende ferdigheter

Det er noen egenskaper som alltid har vært tilstede hos gode ledere, og som også vil være viktige i fremtiden: En god leder skal fortsatt:

- Være visjonær

- Være resultat og -kundeorientert

- Ha høy integritet og være etisk sterk

- Være risikovillig

-Ha evne til endring

Du er vel rustet til å lede i fremtiden! Eller?

Du kan allerede nå teste deg selv og se hvordan dine ferdigheter og egenskaper samsvarer med fremtidens ledelse. Ta selvevalueringen her:

https://sloanreview.mit.edu/interactive-a-page-from-the-new-leadership-playbook

*Les hele studien her:

https://sloanreview.mit.edu/projects/the-new-leadership-playbook-for-the-digital-age/

 


Lignende artikler