Andreas Andersen

Centigo Norge

Informasjon om koronaviruset fra Centigo-kontoret i Oslo.

26.mar.2020 11:36:33

Centigo-kontoret i Oslo følger situasjonen med koronaviruset nøye. Vi følger med på informasjon fra offentlige myndigheter og tar anbefalinger til etterretning.

Vi i Centigo støtter aktivt den felles innsatsen for å redusere spredningen av koronaviruset i det norske samfunnet. Helsen til våre ansatte og kunder har topp prioritet. Vi har samtidig som mål å holde virksomheten i gang og vi har en kontinuerlig dialog med våre kunder om situasjonen. Vi tilbyr derfor våre konsulenttjenester via digitale samhandlingstjenester som f.eks. Skype / Teams, Skills (digitale workshops) og lignende. Centigo respekterer våre kunders policyer og sammen tar vi ansvar for å sikre kunde- / prosjektleveranser.

Hos Folkehelseinstituttet finner du nyheter, oppdaterte tall, informasjon og råd om koronaviruset. Centigo oppfordrer til å følge utviklingen, lese om symptomer, hvordan man kan unngå infeksjoner og annen nødvendig informasjon fra gode kilder. Se https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/ og https://www.regjeringen.no/no/tema/koronavirus/id2692388/


Lignende artikler