Andreas Andersen

Centigo Norge

Change Readiness Assessment - Et kraftfullt verktøy for en vellykket endringsreise

25.mai.2020 19:02:37

Sara Mo er konsulent innenfor Change & Customer Excellence og forteller i denne artikkel om hvordan vi anvender verktøyet Change Readiness Assessment (CRA) i vår jobb med endringsledelse.

Kan du fortelle oss hva Change Readiness Assessment er?

Change Readiness Assessment brukes til å jobbe mer smidig og innsiktsdrevet med kommunikasjon i et endringsprosjekt. Enkelt sagt kan du si at Change Readiness Assessment er en temperaturmåling i virksomheten, hvor du får svar på hvor godt du har lyktes med endringsledelse og kommunikasjon. Dette gjøres ved å sammenligne svarene i din Change Readiness Assessment med hvor langt i endringsreisen du forventer at en viss målgruppe er kommet, på et gitt tidspunkt og etter en viss kommunikasjonsinnsats.

Kan du gi et eksempel på en case der du bruker Change Readiness Assessment?

Jeg har blant annet brukt det i et oppdrag det siste året for å følge forskjellige målgrupper gjennom en transformasjon der nye KPI-er vil bli introdusert for å måle driftseffektivitet. Vi identifiserte alle som ville bli berørt av initiativet på en eller annen måte, og valgte deretter målgruppene som vi ville fokusere spesielt på å følge opp. Change Readiness Assessment ble brukt som et verktøy gjennom hele kommunikasjonsprosessen, vi hadde korte kommunikasjonssprints der teamet (bestående av ledere i organisasjonen) leverte forskjellige budskaper eller kommunikasjonsaktiviteter til sine ansatte. På slutten av hver sprint identifiserte vi de umiddelbare reaksjoner og deretter målte vi med Change Readiness Assessment hvilket trinn i endringsreisen hver gruppe hadde nådd.

Hva kan Change Readiness Assessment vise?

Noen ganger kunne du se at en viss rolle i et visst geografisk område haltet bak i deres endringsreise. Da analyserte vi hva som måtte gjøres for å støtte denne gruppen, og det ble utført ekstra aktiviteter, slik at denne gruppen også kunne "følge med" før vi gikk videre til neste trinn. Dette blir da en viktig gatekeeper i endringsledelsesarbeidet: Hvis en målgruppe ikke har nådd nivået hvor individene forstår hvordan de selv vil bli påvirket av en viss endring, og opplever en grunnleggende aksept for disse endringene, er du for eksempel ikke klar for opplæring i et nytt system eller en ny prosess.

Hva er fordelen ved å bruke Change Readiness Assessment?

Den viktigste fordelen er absolutt at man ikke agerer i blinde. Hvis du setter opp en kommunikasjonsplan i henhold til den klassiske fossefallmodellen, og deretter utfører den trinn for trinn, går kommunikasjonen bare en vei. Selv om du har planlagt interaktive elementer, som workshops hvor du ber målgruppene om å gi sine meninger og kommentarer, vet du fortsatt ikke hvor de er på endringsreisen. Da er det vanskelig å være smidig og handle ut fra hvordan situasjonen ser ut her og nå, men snarere handler man ut fra en hypotetisk plan som ble satt opp for lenge siden. Hvis du jobber mer innsiktsdrevet, kan du ha høyere tillit til at endringsledelsesarbeid er en verdifull investering og du kan også justere investeringen etter resultatene du får – fordi du i høyere grad kan vurdere om pengene du investerer faktisk gir de fordelene og den effekten du gjerne vil oppnå!

 

Ønsker du å høre mere om Change Management? Eller ønsker du hjelp til å realisere en forandring?

Kontakt Andreas Andersen


Lignende artikler