Ny stjärnrekrytering till Centigo - Melissa Shelley Höjwall

Centigo
Melissa Shelley Höjwall-1
Quote Symbol

Förändringsledning i digitaliseringsresor är det som jag brinner allra mest för och därför också min främsta styrka.

I augusti välkomnar vi Melissa Shelley Höjwall till Centigo! Melissa kommer att leda Centigos affärssatsning mot HR-transformation och kliver in i rollen som Senior Business Lead inom affärsenheten Business Transformation. Vi fick en pratstund med Melissa om hennes syn på den framtida HR-avdelningen och varför valet föll på Centigo.

Framtidens HR-avdelning

Traditionellt sett har HR-funktionen i företag och organisationer legat steget efter vad gäller både utveckling av kärnverksamheten och digitaliseringen. Varför tror du att HR-avdelningen fortfarande tenderar att bli åsidosatt när det kommer till att implementera nya smarta processer?

Det har historiskt varit svårt för HR-avdelningar att konkretisera och kvantifiera fördelarna med en modern och digitaliserad medarbetarupplevelse. Vinsterna är ofta indirekta och tar tid att uppnå, såsom lägre personalomsättning och starkare employee brand. Projekten väljs bort till förmån för andra internprojekt med mer direkt återbäring. Pandemin har dock gjort distansarbete till det nya normala och det är svårare än någonsin att attrahera rätt talanger. Därför är en digital och attraktiv medarbetarupplevelse inte längre en ”nice to have” utan snarare en överlevnadsfaktor.

Utvecklingen och möjligheterna har gått framåt men det är fortfarande många företag och organisationer som kämpar med att hitta effektiva lösningar och processer inom rekrytering och personalfrågor. Vilka är de vanligaste utmaningarna du möter ute hos kund?

Många företag har sedan pandemin insett vikten av detta men har utmaningar med att få till tiden för att genomföra förändringsprojekt. HR- och IT-funktionerna har fullt upp med det dagliga arbetet. När projekten drar i gång kämpar många företag med förändringsledning. Hur får man med sig chefer, medarbetare och även HR-funktionen att vilja jobba på nya sätt och mer digitalt?

1. Våga ta steget. Har du inte digitaliserat din medarbetarupplevelse är det hög tid.

2. Säkra resurser till förändringsarbete långt innan projektet startar. Underskatta inte tiden som krävs av de HR-, löne- och systemspecialister som är med i projektet. Företag som lyckas bäst är de som gör det möjligt för interna projektmedlemmar att fokusera. Detta genom att stärka upp HR-funktionen temporärt, exempelvis med linjekonsulter eller genom att förlänga vikarier etc. Glöm inte att inkludera dessa projektkostnader i business caset. Centigo kan stötta din HR-transformation från förstudie till implementering. Vi har bland annat erfarna projektledare, testledare och förändringsledare.

3. Tänk på förändringsledningen från start. Exempel: Involvera ett fokusteam med HR-representanter och användare (linjechefer) redan i val av systemstöd. Låt dem vara med på demos med slutleverantörskandidater för att betygsätta funktionalitet och användarvänlighet. Centigo har en väl utvecklad metodik för systemval och förändringsledare som kan stötta med råd och handfast arbete genom projektet.

Vilka är de främsta fördelarna med att satsa på effektiva HR-processer och modernt systemstöd?

Företag och organisationer som satsat på detta område har fått påvisade fördelar på långsikt såsom:
- Lägre totala kostnader för HR-relaterade system samt personaladministration.
- Högre effektivitet och kvalitet i rekrytering och onboarding.
- Möjlighet att synliggöra och dela karriärmöjligheter, talang, kompetens och lärande inom och utanför organisationen (även internationellt).
- Företagets varumärke uppfattas attraktivare både av medarbetare och kunder.

Centigo – ett växthus för människor

Melissa kommer senast från rollen som Director Customer Experience på ADITRO där hon var ansvarig för affärsområdet Consulting, som stöttar kunder med att införa och implementera Aditros HR- och lönelösningar. Hon startade sin karriär på Accenture och har sedan dess bland annat arbetat på Bonava där hon var koncernansvarig för Projekt- och förändringsledning. Nu kommer hon att leda Centigos affärssatsning mot HR-transformation.

Berätta, varför valde du Centigo?

Jag lärde känna Centigo under många år som nöjd kund och beställare. Centigo har en modern och unik kultur. En kultur som bygger på självledarskap och att bidra med Business Wellness till våra kunder.

Vilka uppdrag ser du fram mot att jobba med på Centigo?

Jag ser fram emot att fortsätta att vara ett stöd för kunder som vill ta sin medarbetarupplevelse till nästa nivå, exempelvis inom processutveckling, HR-digitalisering eller utveckling av företagskulturen.

Vad kommer du att tillföra till Centigo och vår nya affärssatsning?

Förändringsledning i digitaliseringsresor är det som jag brinner allra mest för och därför också min främsta styrka. Konkreta lärdomar och erfarenheter som samlats när jag drivit HR-transformation både som konsult och i olika linjeroller. Jag hoppas bidra till och växa det begåvade och härliga team som redan jobbar med HR-digitalisering på Centigo. Hör gärna av dig till mig om du är intresserad av att joina vårt team, eller om du har tips på bra kandidater.

Centigos fortsatta satsning inom området HR-transformation

Centigo har lång och bred erfarenhet av förändringsledning inom HR och Digital People Management. Robert Lagerqvist, Partner på Centigo, berättar att rekryteringen av Melissa går i linje med Centigos fortsatta satsning inom området HR-transformation. ”Vi ser en kontinuerligt ökande efterfrågan från våra kunder om stöd i att driva förändring inom HR-området, både vad avser processeffektivisering och införande av systemstöd. I takt med digitaliseringen öppnas även möjlighet att arbeta mer insiktsdrivet för att stötta verksamheten i avgörande beslut."

Vidare berättar Robert: "Med snart 20 år i branschen är Melissas erfarenhet och kunskap en stor tillgång för Centigos fortsatta satsning inom förstudier och implementering av moderna HR-lösningar. Hon är en erfaren förändringsledare med lång erfarenhet av att driva komplexa, internationella och tvärfunktionella förändringsprojekt och vi ser framemot att med Melissa ombord kunna leverera ännu högre värde till våra kunder inom detta område”.

Varmt välkommen till Centigo Melissa, vi ser framemot att fortsätta utveckla Centigos affärssatsning mot HR-transformation tillsammans med dig!

Melissa Shelley Höjwall-4

Kontakta Melissa Shelley Höjwall

 067A5961

Kontakta Robert Lagerqvist