Martina Östhols

Managementkonsult med fokus på förändringsledning

Nystart – en mix av möjligheter och motstånd

2019-jan-24 11:24:27

Föreställ dig att du har köpt en ny lägenhet och precis fått nycklarna. Lägenheten är inte bara ditt nya hem, på andra sidan dörren finns något ännu större – en början på ett nytt liv för dig och hela familjen. Ett liv fullt av möjligheter där allt kommer att bli lite bättre. Det är dags för en uppgradering av både boendet och ert liv och du kunde inte vara mer redo! Precis som i varje förändring så gäller det att få med alla på denna nystart.

Jag brinner för att driva på utvecklingen och skapa något nytt, och det är därför jag har valt att jobba med förändringsledning. Eftersom förändringar kräver att vi ändrar på ett invant mönster, så kan de vara jobbiga att gå igenom och det är vanligt att det uppstår ett motstånd. För att nå det uppsatta målet gäller det att alla individer har förstått och accepterat förändringen och att det finns en vilja att vara med – det gäller oavsett om det handlar om en flytt med familjen eller ett förändringsprojekt i en organisation. 

Att bidra till att alla inblandade har bestämt sig för att de vill vara med på resan mot det nya målet, och att de är beredda att ta sig förbi eventuella hinder längs vägen, är det som jag får energi av och brinner för. 

Det viktigaste beslutet ligger hos individen

Att göra saker på samma sätt som vi alltid har gjort kommer inte att leda oss framåt. Det har organisationer som tar beslut om större förändringar förstått. Men det är inte beslutet hos ledningen som är det viktigaste – det viktigaste beslutet för att en förändring ska genomföras ligger hos den enskilda individen. 

Det krävs att människan bestämmer sig för att vara med på resan, eftersom att det är individerna som tillsammans skapar organisationen. De flesta förändringsprojekt kan räkna med att på ett eller annat sätt möta på motstånd. Därför är det viktigt att från början ha en plan och strategi för hur det ska hanteras – vilket är grunden i förändringsledning. Om det uppstår ett motstånd gäller det att agera på det och använda de verktyg som behövs för att vända den negativa kraften i motståndet, och skapa en vilja att driva på förändringen i rätt riktning. 

Att lyckas med att hjälpa individer förbi det som skaver och förvandla motståndet till något positivt – det ger mig energi. Att alla säger ”ja” till en förändring och ser möjligheter med något som till en början kändes avlägset, det frigör energi och lägger grunden för en lyckad nystart. 

Läs artikeln: 11 framgångsfaktorer för resultat i ditt förändringsprojekt

Möjlighet att skapa något helt nytt

Om några i familjen inte vill flytta och inte ser flytten som den positiva nystart som du gör, så kommer den med största sannolikhet inte heller att bli det. Det gäller att förstå och agera på motståndet för att vända det – varför ser inte alla i familjen den här underbara flytten som något positivt? Genom att se förändringen utifrån individens perspektiv och förstå allas unika förändringsresor, så kan du bidra till att det inte bara är du som är redo att flytta utan hela familjen. Det är precis samma sak i ett förändringsprojekt – det gäller att alla är med och känner sig förstådda för att förändringen ska bli lyckad. 

Det är inte mycket som slår känslan av en nystart, att inleda ett nytt kapitel där inget bestämts än, känslan av att det bara finns möjligheter och att få vara med och göra skillnad. Att göra saker på ett nytt sätt får oss att se saker ur ett nytt perspektiv, komma framåt och skapa helt något nytt. Inget kan få mig så upprymd och fylld av energi! 

Nystarter kommer inte av sig själva och förändringar behöver ledare för att genomföras. Behöver din organisation hjälp med att leda ett förändringsprojekt? Eller brinner du liksom jag för att driva på nystarter i projektform? Kontakta mig eller någon av mina kollegor på Centigo så får du veta mer!

Kontakta Martina Östhols

Tags: Affärsutveckling Projektledning Förändringsledning