Är vi ett offer för vår egen komplexitet?

Det finns en sägning, som sades i en annan form av vetenskapsmannen Carl Sagan: 'Försök att inte tala till andra som du hade gjort med dina yrkeskollegor.' 

Det finns termer och ord som direkt visar vad du menar för insatta personer inom samma fält. Men förstår verkligen en utomstående icke-specialist vad du menar? Använd den enklaste förklaringen och språket som finns tillgängligt. Framförallt, försök komma ihåg hur det var innan du själv förstod allt.

Det finns tre faktorer som bland annat konsultbranschen brottas med:

  • Information overload
  • Språklig komplexitet
  • Oförmågan att stå ut i ett hav av meddelanden

Havet vi drunknar i

Våra och andras webbsajter samt blogg- och LinkedIn-inlägg svämmar över med ett invecklat fackmannaspråk, och dom talar egentligen bara till experter inom samma fält. Hur ofta leder dessa till ett insälj, snarare än ett falskt förtroendeingivande?

Är det inte egentligen lite av en tuppdans över vem som är bäst på den interna arenan?

Jag har svårt att se en säljare använda samma språk och termer som oss, varför tror ni så är fallet? Det är en fråga vi bör ställa oss. Tänk på att många kan ha ärvt sin position pga någon slutat, eller för att en avdelning skapats och dom satt på de kunskaper som behövdes, men som kanske saknar den senast relevanta utbildningen eller ej är införstådd i senaste tidens buzzwords och trender.

Fråga dig själv

Varför ska folk klicka på just ditt webinarium med en oerhört komplex rubrik under den Corona-födda webinarium-explosionen som just nu pågår?

Visst, det visas inom ditt nätverk, men visst visas det också massor av andra webinarium varpå ditt inlägg riskerar drunkna, vad säger det vid en snabb scrollning då rubriken dyker upp?

I mitt eget fall kan jag dra denna anekdot: 

En släkting som är relativt uppdaterad teknologiskt och jobbar på ett större bolag undrade vad jag jobbade med, varpå jag svarade: -”Jag är UI/UX designer, Creative Director och jobbar med agila processer, design-processer och QA”.

Min släkting såg mycket riktigt ut som ett frågetecken. Jag gjorde ett nytt försök: -”Jag tar fram digitala gränssnitt och testar prototyper och jobbar som mellanlänk mellan beställare och utvecklare.”
Fortfarande väldigt vagt trots min “hisspitch-liknande” approach.

Ett tredje försök: -”Jag tar fram grovskisser och färdiga designer till hemsidor och appar som vi ber folk utvärdera, när designerna är godkända, så måste någon bygga dessa i kod, och då säkerställer jag även att allt blir som det skall.”

Först då förstod denne, och hade ett frilansuppdrag åt mig.

Poängen med detta är att min släkting stannade kvar i processen pga vår relation, hos framtida kunder får vi ofta bara ett enda försök innan någon annan får chansen eller vi drunknar. På exempelvis LinkedIn drunknar vi helt förutom dom som redan är intresserade av oss eller är nischade.

Lingvistisk komplexitet och beställare

Vi har många beställare som behöver hjälp, och dom vet i vissa av fallen bara vad det handlar om i lekmannatermer eller vad folk sagt åt dom att titta efter. Ibland förstår dom inte processen fullt ut och vilka roller denna behöver. Hur ska dessa människor förstå vad vi erbjuder om vi inte förklarar det på ett bättre sätt?

Om vi tittar på det ur ett rekryterings- eller utbildningsperspektiv skapar det också frågor, om vi marknadsför oss med termer, lockar vi då någon som bara vill ha struktur och rutin, istället för att locka den kreativa problemlösaren som kan bli en av de ledande experterna?

Det ställer även oss själva en rätt utmanande fråga: Vill vi vara banbrytande eller hålla oss just ovanför ytan? Vad vågar vi? Bör vi tänka om vår strategi?

Ifrågasätt

Vet exempelvis alla vad agil transformation betyder? Hur ser mörkertalet ut på dom vi missar för dom inte förstår innebörden men som egentligen behöver det? Hur många låtsas förstå det eller har en felaktig uppfattning? Kan vi förklara det enklare eller skola människor i dessa termer?

Har vi på ett sätt blivit en del av problemen vi förväntas lösa? Är vi med våra rollbeskrivningar och specialistkompetenser del av en avancerad språklig och lingvistisk komplexitet människor bara vill ha utredd och förtydligad?

-”Du är säkert jätteduktig, men jag vet fortfarande inte om du kan lösa mitt problem.”