Fiorella Piedra

Team Lead och Managementkonsult

Tappa inte bort kundvärdet när förändringarnas vindar blåser

2019-nov-03 20:30:00

Betalningsmarknaden, ett av de mest föränderliga områdena inom bank och finans, fortsätter att utvecklas i snabb takt. Drivfaktorerna bakom utvecklingen är digitalisering, ny teknologi, förändrat kundbeteende och införande av regelverk. Men också en alltmer växande e-handel och mobilanvändning.

Dagens traditionella betalningsaktörer, som banker och betalningsföretag, är pressade från alla håll och kanter. Till exempel är detaljhandeln, banker, kortföretag, fintechs, big techs och biltillverkare, numera med i spelet om betalningar.

I en alltmer föränderlig och konkurrensutsatt marknad är det extra viktigt att företag är uppmärksamma på trender som kan komma att påverka deras affär. Tyvärr räcker det inte enbart med att förutse varje enskild trend utan även förstå vilka konsekvenser de kan få på marknaden.

Några av dessa trender som vi tycker det är särskilt intressant att hålla ett öga på är: 

1. Strategiska samarbeten växlar upp

Banker och retailers går in i strategiska samarbeten med fintechs och betaltjänstleverantörer i syfte att skapa nya innovativa tjänster och lösningar, till exempel:

- PayPal hjälper Uber att ta fram en digital plånbok.
- American Express erbjuder speciella belöningar för B2B köp genomförda på Amazon.

2. Nationella realtidsbetalningar blir gränsöverskridande

Alltfler gränsöverskridande tjänster och initiativ utvecklas och underlättar betalningar mellan länder och kontinenter, till exempel:

- P27 är en nordisk betalningsinfrastruktur för nationella betalningar över landsgränserna. 
- European Mobile Payment System Association är ett samarbete mellan sju mobila betallösningar, Bancontact payconing company, Bluecode, MobilePay, Sibs/MB way, Swish, Twint, och Vipps, som ska främja internationella betalningar.

3. AI och maskininlärning vidgas till bedrägeribekämpning

  • Alltfler aktörer börjar att använda AI och maskininlärning för att identifiera och förhindra bedrägerier vid realtidsbetalningar, till exempel:

    - Visa har tagit fram en AI-modell som analyserar varje transaktion genom att leta attribut och mönster som indikerar bedrägeri.
    - Nets använder AI för att blockera falska transaktioner i realtid genom att använda modeller som analyserar varje transaktion.

4. Betalningar går från att vara synliga till osynliga 

Alltfler aktörer arbetar mot att kunna erbjuda konsumenter "osynliga betalningar" i syfte att göra det enkelt och smidigt, till exempel:

- Honda och Visa samarbetar för att lansera ”In-car payments” för bränsle, mat och parkering.
- Barclay card har lanserat konceptet ”Dine and Dash” som innebär att matgäster kan lämna restaurangen utan att vänta på notan och istället betalas räkningen automatiskt.

Historiskt har trender som kopplats till ett ökat kundvärde varit de som också haft störst genomslag. I Sverige ser vi detta för till exempel Swish som haft stor framgång. Samma premiss kommer att gälla framöver och idag är kundvärdet kopplat till att betalningsmomentet ska vara smidigt, snabbt och säkert. Det kan uppfattas som trivialt men är mer komplicerat än så då konsumenternas förväntansbild av vad som är smidigt, snabbt och säkert förändras löpande. Dessutom är det minst lika viktigt att vinna kundernas förtroende. Utan den kommer konsumenterna vara ovilliga att ta sig an nya spännande lösningar och tekniker.

Så för dig som bevakar framtidens betalningsmarknad – utvärdera efter vilket kundvärde din förändring inom betalningar skapar!

Är du intresserad att inspireras och diskutera trender med både experter inom betalningsområdet och med spännande företag såsom GetSwish, Bambora, Trustly och Izettle? I sådant fall välkommen till vårt event  "Payment Outlook" - Läs mer och anmäl dig här!

Kontakta Fiorella Piedra

Tags: Affärsutveckling Digitalisering Strategi