Lars Jacobi

Expert inom förändringsledning

Projektet – din största möjliggörare för förbättrad organisationskultur

2017-maj-23 10:12:14


 

Baserat på våra erfarenheter som förändringsledare i över 100 IT-relaterade projekt, har vi på Centigo formulerat 11 framgångsfaktorer som är avgörande för att uppnå önskvärda resultat i ditt förändringsprojekt. De 11 framgångsfaktorerna som vi identifierat löper som en röd tråd genom projektets alla faser, och tar du inte hänsyn till dessa är vår erfarenhet att förändringen riskerar att misslyckas. Här kommer den sista och elfte av våra framgångsfaktorer. 


Projektet – din största möjliggörare för förbättrad organisationskultur
Alla organisationer har förbättringspotential. Det kan exempelvis röra

 • beteenden och rutiner kring möteskultur
 • beslutsfattande
 • kommunikation och ledarskap

Det kan även handla om att uppmärksamma individers och gruppers prestationer samt att kommunicera och fira framgångar.

Identifiera dessa potentialer tidigt och använd projektet till förbättringar på dessa områden. Då skapas ett långsiktigt värde utöver det som själva projektet syftar till att åstadkomma. Om dessa områden identifieras och påverkas bidrar det till att projektet blir framgångsrikt, på samma sätt som de kan bidra till ett misslyckande om de inte identifieras.

Finns det i din organisation till exempel en tradition av långa möten, med fokus på diskussion, men där tillfället inte resulterar i tydliga beslut och aktiviteter? Använd då projektets möten till att påvisa styrkan i att ha ordentliga agendapunkter för att säkerställa framdrift. Som individer lär vi oss snabbt, och erfarenheterna från effektiva möten får spridningseffekt.

Tio framgångsfaktorer hade varit ett jämnt nummer att lyfta fram för att förtydliga vad som är avgörande för ett lyckat projekt, men symmetri är inte alltid det viktiga. Elva faktorer krävs och det är dessa som utgör fundamentet för att uppnå önskvärd effekt med förändringsprojekt.


Läs om alla 11 framgångsfaktorerna
Om du redan nu är nyfiken på att läsa om alla 11 framgångsfaktorer kan du beställa hela Guiden här nedanför:

 1. Börja i tid och lägg grogrunden för effekthemtagning vid förändring
 2. Du i ledningen äger förändringen – en enad front ger riktning och driv
 3. Så ökar du chansen att lyckas med förändring – utgå från helheten
 4. Ett knep för framdrift utan kontroll – använd vägledande principer
 5. Skapa långsiktiga resultat – planera tidigt för ständiga förbättringar
 6. Säkra resultat genom ägarskap – organisationen driver förändringen
 7. Var medveten om drivkrafter, de påverkar förändringen – garanterat
 8. Använd en gemensam röst och ett budskap vid en förändring
 9. Hantera förväntningar – skapa förståelse för möjligheter & utmaningar
 10. Det som följs upp blir gjort, så arbetar du med mätetal i förändringen
 11. Projektet – din största möjliggörare för förbättrad org. kultur 

Här beställer du guiden


För dig som är intresserad av ytterligare fördjupning har vi också skrivit en bok om förändringsledning, CHANGE – en liten bok om ett stort ämne”. Det är en praktisk handbok som beskriver hur du framgångsrikt driver IT-relaterade förändringsprojekt, från början till slut. 

Här beställer du boken "Change - en liten bok om ett stort ämne"


Bokens författareForfattarna_boken_Change_Centigo.png
Överst från vänster: Julia Grunewald, Åsa Johnson, Marianne Ljungberg. Nederst från vänster: Anna Orbe, Frida Beutelrock, Sara Emilsson, Lars Jacobi. Ej med på bild: Emma Svedenstedt.

 


Prenumera gärna på vår blogg så att du kan läsa om andra affärsnyttiga tips och råd från oss på Centigo

Vänligen,
Teamet på Centigo

Tags: 11_framgångsfaktorer_för_förändringsledning Changeboken Projektledning Förändringsledning


Liknande artiklar

No tag present