Blindtest - Kognitiv bias och test.

Där satt jag och skulle dela ut ett testärende, som så många gånger förr i det här projektet. Utvecklarna hade blivit klara och testat själva initialt. Projektet skulle uppfylla tillgänglighetskraven, främst så att personer med synnedsättning i alla grader skulle kunna ta del av innehållet. Spontant tänkte jag: "Kul! Det blir spännande. Det finns garanterat bra verktyg för att lösa den uppgiften." Det fanns det också. Jag bestämde mig för att testa det själv innan jag även lät den ansvariga marknadsavdelningen titta på ärendet för att godkänna. Inga svårigheter och det var väldigt kul, så omväxlande! Men sedan slog det mig...

Varför har jag aldrig testat ett ärende relaterat till tillgänglighetskrav förut? 

Jag satt kvar, eller snarare stod upp vid mitt höj- och sänkbara bord. Det kändes så märkligt att jag aldrig hade varit med om att ett ärende kring tillgänglighetskrav ingick i testomfattningen för ett av mina projekt.

Jag hoppas verkligen att mycket av det jag beskriver inte är lika överraskande för dig som för mig, och att du hann komma längre i insiktsprocessen. Men följ gärna med i mina tankar som jag hade där och då och som jag inte har kunnat släppa de senaste veckorna.

Sedan 2014 jobbar jag med mjukvarutest, främst fokuserade på slutanvändarna måste tilläggas. Oftast handlar det om applikationer som har företagets medarbetare som användare i första hand. Rätt tidigt jobbade jag även i roller där det pratades test tidigt i processen, redan vid behovs- och kravanalys. Ändå var det här något nytt för mig - att ha och testa tillgänglighetskrav. Veckorna efter initiala insikten förändrades plötsligt per automatik det jag läste i nyhetsflödet, både via traditionell media men även på LinkedIn. Det här är (självklart) ett viktigt, men uppenbarligen eftersatt ämne - men jag lyckades på något sätt filtrera bort det innan den här upplevelsen. #filterbubbla

Bara en filterbubbla! 

Plötsligt såg jag artiklar om personer som hade vunnit rättgångar för att öka tillgängligheten av sin fysiska och digitala arbetsplats.

Visst hade jag även tidigare läst om artiklar om tillgänglighetshinder för personer som inte hade ett lika uppenbart handicap, men som av olika anledningar inte kunde ta del av digitala tjänster och verktyg. Polletten trillade dock aldrig riktigt ner att alla dessa människor även kan bli framtida kollegor eller mycket mer sannolikt redan idag är kunder eller användare av externa tjänster.

Tjänster och verktyg är så självklara delar av min privata vardag i form av bank-id eller närvarande (omnipresenta) skärmar med touchfunktion i vardagen. En filterbubbla eller kognitiv bias som jag tror (för) många i vår bransch lever med. Om vi inte konstant utmanar oss själva att leta efter tillgänglighetshinder är det svårt att upptäcka alla begränsningar som andra användare har.

När jag väl fick se förbi bubblans gräns upptäckte jag också att två av mina kollegor mycket väl hade rutiner som såg till att se olika hinder för tillgängligheten. En av kollegorna berättade att ökad tillgänglighet i regel även gynnar de användare som inte explicit behöver anpassningen för att få tillgång. Följer man tillgänglighetsrekommendationer blir användningen för alla enklare. En bra översikt över vad standarder är och annan matnyttig information finns till exempel på digg.se - Myndigheten för digital förvaltnings hemsida.

Självklar beslut och till och med lagkrav

Det som var kul var att jag kände mig så stolt. Med moderna tekniken bakom applikationen i mitt projekt blev det ett inte alls för kostsamt krav att designa om lösningen för att uppfylla tillgänglighetskraven. Kraven som numera är EU- (och US)-lagkrav för de flesta offentliga tjänster på nätet. Men utöver det vill jag påstå att tillgängligheten borde vara något som alla, även i privat verksamhet bör ta hänsyn till. Om jag bara tänker om alla arkitekter, utvecklare, projektledare och testare utmanar sig själva och varandra till att ha tillgänglighet i åtanke - hur långt skulle vi då inte komma? Rätt tänk och design ökar inte bara tillgängligheten av den färdiga produkten, det är i sig redan under projektets gång en bra indikator om all relevant information finns tillgängligt och går att tolka. Om jag nu slutar artikeln där jag började, som testare och testledare, är det en enorm stor tillgång att ha relevanta och begripliga felmeddelanden - redan innan produkten lanseras. Det är bara ett exempel där arbete med tillgänglighet hjälper oss alla.