Emelie Lindström

Managementkonsult inom strategi och hållbarhet

Så tjänar du pengar på hållbarhetsarbetet

2019-nov-20 20:00:00

Kan hållbarhet vara lönsamt och vad måste man i så fall göra för att nå dit? Är ett lönsamt hållbarhetsarbete samma sak som ekonomisk hållbarhet? I den här artikeln går jag igenom varför större investeringar i hållbarhet ökar lönsamheten, varför det är bättre att göra en osäker investering i hållbarhet än ingen alls och vad man ska fokusera på för att öka lönsamheten för hållbarhetsarbetet.

Ekonomisk hållbarhet

När jag talar om hållbarhet syftar jag på det klassiska synsättet triple bottom line med ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. Men är då ekonomisk hållbarhet och ett finansiellt lönsamt hållbarhetsarbete samma sak? Det korta svaret är nej.

Det finns två fundamentalt olika sätt att definiera ekonomisk hållbarhet:

 1. Ekonomisk hållbarhet är att ha en ekonomisk utveckling som inte ger negativ inverkan på miljömässig eller social hållbarhet.
 2. Ekonomisk hållbarhet är samma sak som ekonomisk tillväxt, vilket är hållbart så länge kapitalet ökar, vilket skulle kunna ske på bekostnad av miljömässig eller social hållbarhet.

Ekonomisk hållbarhet behöver alltså inte vara kopplat till finansieringen av hållbarhetsarbetet utan handlar om den ekonomiska tillväxten i stort. Vilket synsätt man än har på ekonomisk hållbarhet är balansen mellan perspektiven viktigt, man kan inte köra ekonomin i botten för miljömässig och social hållbarhet men man måste investera i miljömässig och social hållbarhet för att ha en ekonomisk tillväxt på sikt.

Hur ser sambandet ut mellan hållbarhet och lönsamhet?

Barnett och Solomon gjorde en studie på 1214 företag som visar sambandet mellan finansiella resultat och hållbarhetsarbete.

Lönsamhet för hållbarhetsarbetet-1

Källa: Graf anpassad från Barnett och Salomon, 2012, Strategic Management Journal

 • Zon 1: Om man har ett mediokert eller icke-existerande hållbarhetsarbete är lönsamheten ofta hög. De initiativ man gör har låg kostnad och hög avkastning.

 • Zon 2: När man har kommit en bit på vägen i sitt hållbarhetsarbete och kommer in i zon 2 lägger man en hel del tid och resurser men får inte utväxling för det arbete man gör. Här kan man känna att man har fastnat i sitt hållbarhetsarbete.

 • Zon 3: När man lyckas ta hållbarhetsarbetet steget längre och når zon 3 får man äntligen förtroende från intressenter och börjar bygga varumärke och trovärdighet inom hållbarhet. Lönsamheten stiger ofta till nivåer mycket högre än både zon 1 och 2.

Ökande krav

Då kraven på hållbarhet från kunder, medarbetare och ägare hela tiden ökar, skjuts kurvan kontinuerligt åt höger på skalan. Det som var miniminivå förra året är inte acceptabelt i år. Det gör att det är riskfyllt att befinna sig i zon 1 då man enkelt gör snedsteg, missar ett viktigt område och hamnar i blåsväder.

Min hypotes är att vi i Sverige snabbt rör oss bort från zon 1. Kunskapen om vad som ger effekt ökar kontinuerligt och gör att många företag redan har gjort de saker som anses självklara.

Öka lönsamheten på ditt hållbarhetsarbete

Det finns inget magiskt sätt att röra sig uppåt på kurvan mot högre lönsamhet, men det finns en del områden att jobba med som ger mer utslag än andra för att gå mot att bli ett erkänt hållbart varumärke. Ett gemensamt tema är att ju mer du jobbar in hållbarhet i affären, desto bättre utfall får du.

 • Skifta mindset från riskminimering till möjlighetsmaximering för att inte bara släcka bränder utan för att ta ett långsiktigt tag om hållbarhet i verksamheten och investera i nya affärsmöjligheter.

 • Se till att hållbarhetsarbetet lever upp till er vision, mission och värderingar och att dessa även inkluderar hållbarhet.

 • Se till att ledning och chefer är aktiva i hållbarhetsarbetet och att det prioriteras upp på dagordningen.

 • Sätt en strategisk riktning för att veta var fokus i ert hållbarhetsarbete ska ligga. Man kan inte göra allt men man kan göra stor skillnad inom något, speciellt om hållbarhetsarbetet är integrerat i er affär.

 • Bygg in hållbarhet i verksamheten, speciellt med fokus på strategi, innovation och finans. Företag som har integrerat hållbarhet i minst en av sina kärnfunktioner, oavsett vilken, har dubbelt så hög sannolikhet att ha ett lönsamt hållbarhetsarbete jämfört med de som inte har integrerat hållbarhet i verksamheten.

 • Få koll på siffrorna. En av fem anger att de inte har någon koll på vad hållbarhetsarbetet har haft för påverkan på lönsamheten de senaste fem åren och en fjärdedel vet inte hur mycket pengar organisationen har spenderat på sitt hållbarhetsarbete.

Slutsats

Hållbarhet kan helt klart vara lönsamt, för att nå dit ska man röra sig mot att se hållbarhet som en möjlighet, prioritera upp det på beslutsfattande nivåer och integrera hållbarhet i affären. Det dyraste misstaget när man investerar i hållbarhet är att inte göra något alls.

Vill du diskutera vidare om kopplingen mellan hållbarhet och affär eller undrar över hur din organisation kan öka lönsamheten för ert hållbarhetsarbete, tveka inte att höra av dig till mig på emelie.lindstrom@centigo.se.

Kontakta Emelie Lindström

Tags: Affärsutveckling Hållbarhet Strategi Organisational_Development Hållbart_företagande